Beleid Mondverzorging

Op landelijk niveau besteedt de Inspectie voor de Gezondheidszorg extra aandacht aan mondzorg in de ouderenzorg. In regionaal en landelijk beleid is mondverzorging voor de jeugd geen speerpunt. Mondzorg is geen onderdeel meer van het basistakenpakket van de Jeugdgezondheidszorg.

De gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid hebben in hun regionale nota volksgezondheid gekozen voor de speerpunten: overgewicht, mentale weerbaarheid, alcohol, ouderen en kwetsbare zwangeren. Mondverzorging is geen regionaal speerpunt. Mondhygiëne of mondverzorging is sinds 2005 geen onderdeel meer van het landelijk basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ). In de regio Zuid-Holland Zuid wordt gebitsverzorging gemonitord door middel van de Gezondheidsmonitor van de Dienst Gezondheid & Jeugd en de JGZ-contactmomenten (zie omvang mondverzorging).

Landelijk beleid
De Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) heeft tijdens inspectiebezoeken in 2013 extra aandacht besteed aan mondzorg in de ouderenzorg. De reden hiervoor is dat de IGZ signalen ontving dat de kwaliteit van de mondzorg in de ouderenzorg onvoldoende is. Mondzorg is een belangrijk onderdeel van de zorg voor ouderen. Een slechte mondgezondheid kan ernstige gevolgen hebben, zoals ondervoeding, ontstekingen, pijn en smaakstoornissen. Een goede mondgezondheid bevordert de kwaliteit van leven.

In 2007 is de richtlijn ‘Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’ opgesteld. Deze richtlijn beschrijft waaraan kwalitatief goede mondzorg moet voldoen. De Inspectie baseert zich tijdens de controles op deze richtlijn.

Nationaal Programma Preventie
In het Nationaal Programma Preventie, 'Alles is gezondheid…' staat dat de zorgsector zich steeds meer richt op het voorkomen van ziekten. Belangrijk hierbij is dat de netwerkfunctie van zorgverleners versterkt moet worden, zodat meer samenwerking ontstaat. Het gaat hierbij om een breed scala aan zorgverleners, waaronder ook zorgverleners uit de mondzorg.
 
Het Nationaal Programma Preventie Programma heeft als doel bestaande gezondheidsprogramma’s te verbinden, waardoor de impact groter wordt en Nederland gezonder. Het programma is ontwikkeld voor een periode van drie jaar, van 2014 tot en met 2016. Het Nationaal Programma Preventie brengt activiteiten bijeen rond drie terreinen:

  • Gezondheid bevorderen en ziekten voorkomen in de omgeving waarin mensen wonen, werken en leren;
  • Preventie een prominente plek geven in de gezondheidszorg;
  • Gezondheidsbescherming op peil houden.

Bronnen
Inspectie voor Gezondheidszorg, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport
http://www.igz.nl/actueel/nieuws/extra_aandacht_voor_mondzorg_in_de_ouderenzorg.aspx
(geraadpleegd oktober 2016).
Utrecht, Inspectie voor Gezondheidszorg, 2016.

laatst herzien: november 2016

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn