Interventies Voeding

De gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid hebben de Dienst Gezondheid & Jeugd de opdracht gegeven om voor de uitvoering te zorgen van de regionale nota volksgezondheid 2016-2019. In dit kader vinden interventies en activiteiten plaats rondom het onderwerp gezonde voeding in iedere subregio (Hoeksche Waard, Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Per subregio worden interventies en activiteiten gericht op een gezonde voeding lokaal ingezet om overgewicht bij de jeugd te voorkomen. De Dienst Gezondheid & Jeugd werkt hierin samen met (sub)regionale en lokale partners. Door het inzetten van interventies en activiteiten willen zij een actieve en gezonde leefstijl bevorderen bij de jeugd van 12-19 jaar.

Binnen dit aanbod van interventies en activiteiten is ruimte voor lokaal maatwerk, om de aansluiting bij de lokale wijk-, buurt-, of dorpssituatie zoveel mogelijk te bevorderen. Hierbij is extra aandacht voor de groep jonge kinderen en hun ouders omdat kritische leefstijlgewoonten worden gevormd in de leeftijd van 2-6 jaar. Daarnaast vormt overgewicht op jonge leeftijd een grote voorspeller van overgewicht op volwassen leeftijd.

Subregionale interventies en activiteiten
De uitvoering van de regionale nota 2016-2019 betreft interventies en activiteiten die per subregio kunnen worden uitgevoerd en is afhankelijk van de behoefte in de subregio (zie tabel).

Activiteit Doelgroep
Workshops/deskundigheidsbevordering* Kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen, kinderopvangcentra, gastouders en BSO's
Adviseren, ondersteunen bij aanpassen voedingsbeleid (tussendoortjes, drinken, eten, traktaties) Kinderopvang-peuterspeelzaalorganisaties
Gastouders informeren over het belang van gezonde voeding en voldoende bewegen (voorlichtingsavond) Gastouders gastouderbureau
Scholen begeleiden, ondersteunen en adviseren bij voedingsbeleid (pauzehap, lunch, drinken, traktaties) Basisonderwijs en voortgezet onderwijs
Smaaklessen (lespakket). Lessen waarbij kinderen leren een bewuste en gezonde keuze te maken m.b.t voeding Basisonderwijs (groep 1 t/m 8)
Lekker Fit! (lespakket). Lessen over voeding en bewegen Basisonderwijs (groep 1 t/m 8)
Ik Eet Het Beter (lespakket). Lesprogramma Over de Tong! voor groep 6, Testlab voor groep 7 en KlasseLunch voor groep 8.

Voor de groepen 3, 4 en 5 is het moestuintje lespakket ontwikkeld. 
Basisonderwijs (groep 3 t/m 8)
Supermarktrondleiding o.l.v. een diëtist Basisonderwijs (groep 6 t/m 8)
Deskundigheidsbevordering leerkrachten over het belang van gezonde voeding en/of bewegen Basisonderwijs en voortgezet onderwijs (leerkrachten)
Voorlichting in de klas door een diëtist over gezonde voeding Basisonderwijs (groep 1 t/m 8) en voortgezet onderwijs
Voorlichting ouders over het belang van gezonde voeding en voldoende bewegen (o.a. ouderavond, ouderochtend, supermarktrondleiding) Basisonderwijs en voortgezet onderwijs(ouders)
Bewustwordingsactie Avondvierdaagse om ouders te informeren over alternatieve beloningen voor het leveren van een sportieve prestatie Basisonderwijs (ouders)
Themaweek rondom gezonde leefstijl Gemeentebreed
Workshop/Deskundigheidsbevordering** Leerlingen, intermediairs
Gezonde Schoolkantine; scholen werken aan een gezonde schoolkantine die voor minimaal 75% bestaat uit lekkere en gezonde producten uit de Schijf van Vijf en maximaal 25% niet-basisvoedingsmiddelen Voortgezet Onderwijs & MBO
Scholen adviseren, ondersteunen en begeleiden bij voedingsbeleid Voortgezet Onderwijs & MBO
Gezondheids(thema)weken over gezond eten en bewegen Voortgezet Onderwijs (leerjaar 1 en 2 VMBO)

 

* o.a. Workshop Eetplezier & Beweegkriebels, workshop over frisdrank & water
** So you think you can eat, workshop energiedrankjes & water

Landelijke interventies

Het Loket Gezond Leven biedt een overzicht van aanbevolen en goed beschreven interventies voor zowel jongeren als volwassenen rond de preventie van overgewicht.

 

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn