Omvang Voeding

Het aantal volwassenen dat voldoet aan de voedingsnorm ontbijten is toegenomen sinds 2009. In 2012 voldeed 89% van de volwassenen in de regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) aan de voedingsnorm ontbijten. Eén op de acht 12- tot en met 15-jarigen eet minimaal twee stuks fruit per dag en ruim een kwart eet dagelijks groente. Eén op de vijfentwintig 12- tot en met 15-jarigen drinkt minstens één energiedrankje per dag.

JEUGD
Driekwart van de 12- tot en met 15-jarigen ontbijt iedere dag
Bijna alle 5- en 10-jarigen ontbijten iedere dag (97% resp. 95%). Het percentage 12 tot en met 15-jarigen dat dagelijks ontbijt is met 73% een stuk lager. Gemiddeld eet ruim een kwart van de 5-, 10- en 12 tot en met 15-jarigen iedere dag groente.
Van de 5-jarigen voldoet ongeveer 30% aan de fruitnorm. Van de 10-jarigen is dat 23%. Zo'n 13% van de 12- tot en met 15-jarigen voldoet aan de fruitnorm.

Grafiek 1. Gemiddeld percentage 5-, 10-, en 13-jarigen dat iedere dag ontbijt, voldoet aan de fruitnorm en iedere dag groente eet in de periode 2008-2014 (Bron: Monitor Jeugdgezondheidszorg, 2008-2014).

grafiek1 omvang voeding

In de periode 2008 tot en met 2014 is het percentage 5-, 10- en 13-jarigen dat iedere dag ontbijt en iedere dag groente eet vrijwel constant gebleven. Het percentage 5-jarigen dat voldoet aan de fruitnorm  is wel gestegen van 20% in 2008 tot 30% in 2015.

Kinderen met een hoogopgeleide moeder ontbijten vaker en eten vaker groente en fruit
Bijna alle 5-jarigen met een hoogopgeleide moeder ontbijten dagelijks (99%), terwijl dat bij 5-jarigen met een laagopgeleide moeder om 94% van de kinderen gaat. Ook het percentage 5-jarigen met een hoogopgeleide moeder dat dagelijks groente eet (37%) en voldoet aan de fruitnorm  (37%) is hoger dan bij 5-jarigen met een gemiddeld opgeleide moeder (24% resp. 29%) of een laagopgeleide moeder (20% resp. 23%).

Grafiek 2. Gemiddeld percentage 5-jarigen dat iedere dag ontbijt, voldoet aan de fruitnorm en dagelijks groente eet, naar opleidingsniveau van de moeder, in de periode 2008-2014 (Bron: Monitor Jeugdgezondheidszorg, 2008-2014).

Grafiek2 omvang voeding

Dit geldt ook voor de 10-jarigen: 10-jarigen met een hoogopgeleide moeder ontbijten vaker iedere dag (98%) dan 10-jarigen met een gemiddeld opgeleide moeder (95%) of een laagopgeleide moeder (92%). Ook eten 10-jarigen met een hoogopgeleide moeder vaker iedere dag groente (36%) dan 10-jarigen met een gemiddeld opgeleide moeder (22%) of een laagopgeleide moeder (20%). Verder voldoen 10-jarigen met een hoogopgeleide moeder vaker aan de fruitnorm  (29%) dan 10-jarigen met een gemiddeld opgeleide moeder (22%) of een laagopgeleide moeder (19%).

Autochtone kinderen en jongeren ontbijten vaker iedere dag dan allochtone kinderen en jongeren, terwijl allochtone kinderen en jongeren vaker voldoen aan de fruitnorm  en vaker dagelijks groente eten dan autochtone kinderen en jongeren. Zo eet ruim een derde van de allochtone jongeren dagelijks groente, tegen maar een kwart van de autochtone kinderen en jongeren. De percentage voor ontbijten en fruit eten zijn weergegeven in tabel 1 en 2.

Tabel 1. Percentage 5-, 10- en 13-jarigen dat dagelijks ontbijt, in de periode 2008-2014 naar etniciteit. (Bron: Monitor Jeugdgezondheidszorg 2008-2014).

  5-jarigen 10-jarigen 13-jarigen
Autochtonen 97 95 80
Allochtonen 90 87 67

Tabel 2. Percentage 5-, 10- en 13-jarigen dat voldoet aan de fruitnorm, in de periode 2008-2014 naar etniciteit. (Bron: Monitor Jeugdgezondheidszorg 2008-2014).

  5-jarigen 10-jarigen 13-jarigen
Autochtonen 22 17 8
Allochtonen 27 22 9

Ruim een kwart van de 12 tot en met 15-jarigen eet dagelijks groente
Eén op de acht 12 tot en met 15-jarigen voldoet aan de fruitnorm en ruim een kwart eet dagelijks groente. Molenwaard heeft het laagste percentage dat dagelijks minimaal twee stuks fruit (10%) en dagelijks groente eet (16%). Dordrecht heeft het hoogste percentage 12 tot en met 15-jarigen dat dagelijks groente eet (33%) en voldoet aan de fruitnorm (15%).

Het percentage 12 tot en met 15-jarigen dat dagelijks ontbijt, is 73%. Onder jongens ontbijt 76% dagelijks , bij meisjes is dit 69%. Zwijndrecht heeft het laagste percentage 12 tot en met 15-jarigen dat dagelijks ontbijt (65%) en gemeente Oud-Beijerland het hoogste percentage (79%).

Eén op de 25 jongeren drinkt minstens één energiedrankje per dag
Het percentage 12 tot en met 15-jarigen dat dagelijks minimaal één energiedrankje drinkt, is 4%. In Cromstrijen drinkt 1% van de jeugd dagelijks een energiedrankje, het laagste van de regio ZHZ. In Alblasserdam is dit percentage het hoogst, namelijk 7%.

VOLWASSENEN
Meer volwassenen voldoen aan de voedingsnorm ontbijten
In de regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) voldoet 89% van de volwassenen in 2012 aan de voedingsnorm ontbijten. De voedingsnorm ontbijten voor volwassenen wil zeggen 5 dagen per week of vaker ontbijten. In 2009 was dit percentage nog 87%. Vrouwen (91%) voldoen vaker aan de voedingsnorm ontbijten dan mannen (86%). Ouderen (65+) voldoen vaker aan de voedingsnorm ontbijten (95%)  dan 19 tot en met 64-jarigen (87%).
Hoogopgeleiden voldoen vaker aan de voedingsnorm ontbijten dan midden- en laag opgeleiden. Zie tabel 1.

Tabel 1. Percentage volwassenen dat aan de voedingsnorm ontbijten voldoet naar opleiding. (Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen, 2012).

  laag midden hoog
Voldoet aan voedingsnorm ontbijten 87* 88* 93**

Voetnoot: Er is een significant verschil tussen * en **

Bronnen
Monitor Jeugdgezondheidszorg 2008–2014 Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
Monitor Jeugdgezondheidszorg 2014-2015 Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.

 

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn