Definitie Regie eigen leven

Binnen de participatiesamenleving is de regie over het eigen leven steeds belangrijker. Regie voeren over je eigen leven omvat veel terreinen, onder meer dat van gezondheid. Om regie over je gezondheid te kunnen voeren heb je gezondheidsvaardigheden nodig.

Belangrijk om zelf regie te voeren
De participatiesamenleving doet een groter beroep op zelfredzaamheid en eigen kracht van mensen. Het gaat daarbij niet alleen om zorgen voor jezelf, maar ook om zorgen voor elkaar in de samenleving. Mensen kunnen ook steeds meer zelf de regie nemen. Dit komt onder meer door maatschappelijke trends als het stijgend opleidingsniveau van de bevolking en door technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen de zorg.

Regie eigen leven ligt op veel terreinen
Zelfontplooiing van de autonome burger kenmerkt de huidige tijd. Eigen verantwoordelijkheid, autonomie, eigen keuze en eigen regie zijn kernwoorden bij deze ontwikkelingen. Niet alleen op het gebied van welbevinden, gezondheid, preventie en zorg, maar ook op het gebied van participatie (werk en onderwijs) en veiligheid (fysiek en sociaal). Regie over het eigen leven is een combinatie van regie op al deze verschillende terreinen. Als de regie op een bepaald vlak misloopt, dan kan het gevoel regie te hebben over het eigen leven  onder druk komen te staan.

Regie eigen gezondheid vergt gezondheidsvaardigheden
Van Nederlandse burgers en patiënten wordt steeds meer verwacht dat zij een actieve rol op zich nemen in de zorg voor hun eigen gezondheid en ziekte en die van hun naasten. Daarvoor zijn gezondheidsvaardigheden nodig. Gezondheidsvaardigheden worden op veel verschillende manieren gedefinieerd. In meer beperkte definities ligt de nadruk op functionele lees- en rekenvaardigheden en het vermogen om informatie te vinden en te verwerken. Bredere definities omvatten ook psychologische kenmerken, zoals zelfvertrouwen, motivatie en kritisch vermogen, en sociale vaardigheden.

Gezondheidsvaardigheden belangrijke factor
Steeds vaker worden gezondheidsvaardigheden genoemd als deel van de verklaring van de invloed van opleidingsniveau op gezondheid. Volgens de American Medical Association zijn gezondheidsvaardigheden een sterkere voorspeller van iemands gezondheid dan leeftijd, inkomen, werk, opleidingsniveau of culturele achtergrond. De World Health Organisation (WHO) beschouwt gezondheidsvaardigheden als een centrale determinant van ongelijkheid in gezondheid.

Niet iedereen heeft voldoende gezondheidsvaardigheden
Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend en gemakkelijk om de eigen levensloop en de gewenste kwaliteit van leven te plannen en te sturen. Dit zal waarschijnlijk juist voor kwetsbare groepen gelden. Meer nadruk op zelfregie zal voor deze mensen, die vaak niet voldoende gezondheidsvaardig zijn, problemen opleveren. Sommige mensen ontbreekt het aan de juiste kennis en informatie en aan de vaardigheden om die informatie te krijgen. Soms zijn er andere belemmeringen om actief en betrokken te zijn, zoals een gebrek aan zelfvertrouwen om vragen te stellen aan de zorgverlener, het ontbrekenvan motivatie om gezonder te leven of omdat men liever heeft dat de artsvoor hen beslist.

Gezondheidsvaardigheden kunnen ontwikkeld worden
Gezondheidsvaardigheden zijn tot op zekere hoogte ‘leerbaar’ en kunnen dus verder ontwikkeld worden. In de Verenigde Staten zijn verschillende effectieve interventies ontwikkeld om het niveau van “health literacy” enpatiënt activatie bij individuen en groepen te bevorderen. In Europa lopen we op dit gebied nog een aantal jaren achter en bestaan veel minder interventies waarvan de effectiviteit bekend is.

Lage gezondheidsvaardigheden hangen samen met slechtere gezondheidsuitkomsten
Lage gezondheidsvaardigheden hangen samen met slechtere gezondheidsuitkomsten:een minder goede gezondheid en een grotere kans opoverlijden. Er is echter nog te weinig onderzoek gedaan naar de gevolgen van het niet hebben van de overkoepelende regie op het eigen leven. Wel zijn veel ervaringen beschreven van patiënten in ervaringsverhalen (egodocumenten).

Bij mensen met verstandelijke beperkingen is wel onderzoek gedaan naar regio op eigen leven. Er is bewijs voor minder kwaliteit van leven als mensen met verstandelijke beperkingen minder keuze hebben bij de dingen die voor hen van belang zijn. Gevolg zou kunnen zijn dat ze hierdoor passiever worden.

Gevoel van zelfregie neemt waarschijnlijk toe
De eigen regie van mensen zal de komende jaren verder toenemen, omdat het gemiddelde opleidingsniveau van de bevolking stijgt en nieuwe generaties ouderen assertiever, zelfbewuster en meer tot zelfregie in staat zijn dan de huidige generatie. Bovendien maakt technologie en toegankelijke kennis meer eigen regie mogelijk.

Bronnen

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn