Omvang Ervaren gezondheid

Veel mensen voelen zich gezond. Gelukkig maar. We zien wel verschillen tussen groepen. Het ene verschil is wat groter dan het andere. Vooral oude mensen voelen zich ongezond, dat is ook wel logisch. Daarnaast zien we dat laagopgeleiden zich ook vaker ongezond voelen, en dat is minder vanzelfsprekend.

Ruim driekwart van de volwassenen voelt zich goed
In de regio ZHZ voelt 75% van de volwassen inwoners zich goed tot zeer goed. In Nederland geeft gemiddeld 77% van de volwassenen van 19 jaar en ouder aan, dat zij hun eigen gezondheid als (zeer) goed ervaren.

Mannen voelen zich gezonder dan vrouwen
Het percentage dat zich gezond voelt in ZHZ, is onder mannen hoger dan onder vrouwen, dat wil zeggen 77% van de mannen en 72% van de vrouwen. In Nederland is dit 79% van de mannen en 74% van de vrouwen.
Dit verschil kan komen door een verschil in achterliggende objectieve gezondheid, maar ook door verschillen in leefstijl en arbeidsparticipatie en door de manier waarop mannen en vrouwen tot een oordeel over de eigen gezondheid komen. Mannen denken bijvoorbeeld vaker dan vrouwen aan problemen met het functioneren wanneer zij hun gezondheid beoordelen.

Ervaren gezondheid wordt slechter met de leeftijd
Het is logisch dat mensen zich ongezonder voelen met de leeftijd. In ZHZ voelt 60% van de 65-plussers zich gezond, tegenover 79% bij de 19-65-jarigen.

Figuur 1. Percentage met een goed ervaren gezondheid naar leeftijdscategorie (Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2012, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ)

Omvang goede ervaren gezondheid

Laagopgeleiden beoordelen eigen gezondheid vaker als slecht  
In ZHZ is onder laagopgeleiden de groep die de eigen gezondheid als 'gaat wel' of '(zeer) slecht' beoordeelt groter dan onder hoogopgeleiden. Van de mensen met het laagste opleidingsniveau ervaart 64% de eigen gezondheid als goed en van de mensen met het hoogste opleidingsniveau (hbo of universiteit) is dat 84% . Ook wanneer rekening gehouden wordt met de verdeling van mensen over de verschillende opleidingsniveaus en na correctie voor leeftijd en geslacht, wijzen de resultaten in dezelfde richting: een minder dan goed ervaren gezondheid komt meer voor onder de laagst- dan onder de hoogstopgeleiden.

Ervaren gezondheid bij de jeugd stabiel
Tussen 2010 en 2014 is er nauwelijks verandering geweest in de ervaren gezondheid van kinderen en jongeren. Bij 5- en 10-jarige kinderen scoort 95-96% een (hele) goede gezondheid. Bij de 13-jarigen is dat 85-86%.

Bij de laatste groep is een klein verschil te zien tussen jongens en meisjes. Jongens scoren iets vaker (87-88%) goed op hun ervaren gezondheid dan meisjes (83-84%). Ook is een klein verschil te zien in opleidingsniveau: 13-jarigen op het vwo hebben vaker een goede ervaren gezondheid (90%) dan 13-jarigen op het VMBO (83%).

Bronnen
Deuning CM (RIVM). Goed ervaren gezondheid 2012. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationale Atlas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, <http://www.zorgatlas.nl> Zorgatlas\Gezondheid en ziekte\Functioneren en kwaliteit van leven, 6 december 2013.

Galenkamp H (VUmc), Noordt M van der (RIVM). Ervaren gezondheid: Hoeveel mensen voelen zich gezond? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, <http://www.nationaalkompas.nl> Nationaal Kompas Volksgezondheid\Gezondheidstoestand\Functioneren en kwaliteit van leven\Ervaren gezondheid, 27 november 2013.

Savelkoul M (RIVM), Uiters E (RIVM), Verweij A (RIVM). Ervaren gezondheid: Zijn er verschillen naar sociaaleconomische status? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, <http://www.nationaalkompas.nl> Nationaal Kompas Volksgezondheid\Gezondheidstoestand\Functioneren en kwaliteit van leven\Ervaren gezondheid, 20 september 2013.

Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2012, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.

laatst herzien: 01-11-2016

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn