Beleid Pesten

Scholen zijn verantwoordelijk voor een positief school- en klasklimaat. Dit is voor scholen belangrijk, omdat het een voorwaarde is voor goede leeropbrengsten bij hun leerlingen. In Zuid-Holland Zuid (ZHZ) is preventie van pesten ondergebracht in het regionale programma ‘Samen voor Gezond.’

Pesten kan een groot risico vormen op psychische problemen op latere leeftijd. Daarom is preventie van pesten zo belangrijk.

Pijlers voor beleid tegen pesten
Het anti-pestbeleid moet een integrale combinatie zijn van de volgende pijlers:

 • Signaleren (weten waar en wanneer het pesten plaatsvindt);
 • Educatie (kinderen moeten leren over de impact van pesten en de verschillende rollen bij pesten.);
 • Omgeving (Ook ouders moeten geïnformeerd worden over het beleid, daarnaast kunnen pestgevoelige plekken in kaart gebracht worden en aangepakt worden);
 • Beleid en regelgeving (er moeten school en groepsregels zijn over pesten en omgaan met elkaar).

Omgevingsfactoren en maatregelen
Pesten is altijd een groepsproces en gaat zelden over een probleem tussen pester en gepeste. Binnen dit groepsproces vervullen kinderen ieder een eigen rol. Bij de aanpak van pesten is het dus belangrijk maatregelen te nemen tegen het groepsproces en niet per se tegen individuen. Met name de kinderen die het pesten in stand houden, zoals meelopers kunnen beïnvloed worden het pesten te stoppen.

Landelijke beleid tegen pesten
Met de komst van de wet Veiligheid op school – per 1 augustus 2015 – zijn scholen in het primair- voortgezet en speciaal onderwijs verplicht zorg te dragen voor een veilige school. Met de aanpassing van de onderwijswetten heeft het bevoegd gezag van de school de plicht gekregen om in ieder geval:

 1. beleid met betrekking tot de veiligheid te voeren;
 2. de veiligheid van leerlingen op school te monitoren met een instrument dat een representatief en actueel beeld geeft;
 3. er zorg voor te dragen dat bij een persoon ten minste de volgende taken zijn belegd:
 • het coördineren van het beleid in het kader van het tegengaan van pesten;
 • het fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten.

Bronnen

laatst herzien: 01-11-2016

Contactinfo

 • 078 - 770 85 00
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Karel Lotsyweg 40
  Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn