Interventies Pesten

De subregionale teams van de Dienst Gezondheid & Jeugd verzorgen interventies ter preventie van pesten in de regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ). Naast regionale interventies zijn ook landelijke interventies beschikbaar.

Landelijke interventies voor de jeugd
Er zijn veel verschillende methodes, programma’s, aanpakken en interventies die bedoeld zijn om scholen te ondersteunen bij het voorkomen en aanpakken van pesten. Al die pestaanpakken hebben ieder hun eigen accenten. Zo zijn er aanpakken die gericht zijn op het weerbaar maken van gepeste leerlingen of die gericht zijn op het stimuleren van een positief groepsklimaat. Uit onderzoek wordt de meeste ondersteuning gevonden voor een schoolbrede aanpak van pesten. Hierbij worden er voor de hele school gedragsregels afgesproken, krijgen leerkrachten intensieve instructie, is er extra toezicht in de school en in de pauzes, worden ouders betrokken, wordt er in de klas gewerkt aan een prettige sfeer en is er individueel aandacht voor betrokkenen bij pesten, met hun ouders.

Soorten anti-pestprogramma
Stichting School en Veiligheid heeft een Wegwijzer gemaakt: Wegwijzer programma’s Sociale Veiligheid. In de wegwijzer staat per programma aangegeven welke werkzame delen hierin zijn, op welk moment het ingezet kan worden en of het programma bedoeld is voor het werken met individuele leerlingen, een klas of de hele school.

Regionale interventies voor de jeugd
Het regionale programma ‘Samen voor Gezond’ biedt naast de landelijke interventies een regionale aanpak om pesten tegen te gaan. In dit kader organiseert het programma elk jaar de zomer cursus ’Plezier op School'. Daarnaast is vanuit de Gezonde School pesten als apart thema opgenomen en kunnen scholen een pestprofiel laten ontwikkelen voor hun school. De Gezonde School adviseur kan een school op maat adviseren over interventies en beleid om pesten tegen te gaan.

laatst herzien: 01-11-2016