Beleid Psychische Gezondheid volwassenen

Preventie van psychische problematiek is niet alleen voor jeugd zinvol, maar ook voor volwassenen. Preventie voorkomt dat iemand psychische problemen krijgt of dat iemands klachten erger worden.

Preventie voorkomt (verergering) psychische problemen
Preventie gericht op het psychisch functioneren heeft tot doel de psychische gezondheid te bevorderen of te voorkomen dat:

 • iemand psychische problemen krijgt;
 • bestaande psychische problemen verergeren tot een psychische stoornis;
 • de ontwikkeling van iemand verstoord raakt ten gevolge van psychische problemen.

Twee veel voorkomende typen psychische problemen zijn emotionele problemen en gedragsproblemen. Psychische stoornissen, met name depressie en angststoornissen, dragen in belangrijke mate bij aan de totale ziektelast.

Regionaal beleid
De gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid hebben een regionale nota volksgezondheid 2016-2019 geschreven en vastgesteld. Deze nota stelt de kaders voor het gezondheidsbeleid in de periode 2016-2019. Binnen deze kaders zijn doelstellingen opgesteld voor o.a. het thema gezondheidsbevordering. Voor gezondheidsbevordering is de ambitie om in te zetten op het vasthouden van het huidige niveau van gezondheid en welzijn.
Gezondheidsbevordering richt zich op het bevorderen en het in stand houden van een gezonde leefstijl en een gezonde sociale en fysieke omgeving, zowel van individuen als van groepen mensen. In de regionale nota van Zuid-Holland Zuid zijn de prioriteiten voor gezondheidsbevordering vastgesteld om in de periode 2016-2019 onder meer in te zetten op het versterken van de mentale weerbaarheid van kwetsbare groepen: jeugd, volwassenen met een lage opleiding en kwetsbare ouderen.

Meer specifiek zijn dit de doelstellingen:

 • Het percentage jeugdigen (5-19 jaar) dat een verhoogd risico heeft op psychosociale problemen en het percentage jongeren (12-19 jaar) dat wel eens gepest is, neemt in de periode 2016-2019 niet verder toe ten opzichte van de periode 2012-2015;
 • Het percentage laag opgeleide volwassenen met een matig of hoog risico op een angststoornis of een depressie neemt in de periode 2016-2019 niet verder toe ten opzichte van de periode 2012-2015;
 • Het percentage ouderen in een kwetsbare positie met een verhoogd risico op een angststoornis of een depressie neemt in de periode 2016-2019 niet verder toe ten opzichte van de periode 2012-2015;
 • Het percentage ouderen (65-plussers) dat zich eenzaam voelt neemt in de periode 2016-2019 niet verder toe ten opzichte van de periode 2012-2015.

Bronnen
Meijer S (RIVM). Preventie gericht op psychisch functioneren van jeugd samengevat. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, <http://www.nationaalkompas.nl> Nationaal Kompas Volksgezondheid\Preventie\Gericht op doelgroepen\Jeugd\Psychisch functioneren, 12 december 2008.

laatst herzien: 01-11-2016

Contactinfo

 • 078 - 770 85 00
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Karel Lotsyweg 40
  Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn