Definitie Psychische Gezondheid jeugd

Psychische gezonde kinderen en jongeren zijn meer tevreden over hun leven, school en hun vrienden. Veel maatschappelijke problemen worden voorkomen als de jeugd lekker in hun vel zit. Wanneer kinderen of jongeren emotionele- en/of gedragsproblemen hebben, is de kans veel groter dat ze die als volwassene ook ervaren. Daarnaast is de kans op overlijden door suïcide of geweld hoger.

Beleving van psychisch functioneren is subjectief
De beleving van gezondheid is subjectief en dat geldt ook voor de waardering van de eigen psychische gezondheid. Psychisch gezonde kinderen en jongeren zijn over het algemeen tevreden met hun leven. Ze kunnen omgaan met tegenslagen, ervaren niet te veel druk om te presteren en hebben een vriendenkring waarin ze zich thuis voelen.

Emotionele en gedragsproblemen belangrijke psychische problemen
De twee belangrijkste typen psychische problemen onder jongeren zijn emotionele problemen en gedragsproblemen. Emotionele problemen worden ook wel internaliserende en gedragsproblemen externaliserende problemen genoemd. De term ‘internaliserend’ verwijst naar problemen die naar binnen gericht zijn en daardoor voornamelijk storend zijn voor het kind of de jongere zelf. Angsten en depressieve klachten vallen bijvoorbeeld in deze categorie. Externaliserend gedrag is naar buiten gericht en wordt vooral door de omgeving als storend ervaren. Voorbeelden hiervan zijn agressief en normoverschrijdend gedrag, zoals stelen, brandstichten, liegen of vandalisme. Veel jeugdigen met gedragsproblemen hebben ook emotionele problemen en andersom.

Sociale problemen ook vorm van psychische problematiek
Andere typen van psychische problemen zijn sociale problemen, denkproblemen en aandachtsproblemen. Sociale problemen uiten zich bijvoorbeeld in afhankelijkheid, sociale onhandigheid, gepest worden of het liever spelen met jongere kinderen. Denkproblemen betreffen onder meer obsessieve gedachten, het horen van geluiden die er niet zijn, ‘vreemde dingen’ doen en ‘vreemde gedachten’ hebben. Voorbeelden van aandachtsproblemen zijn concentratiestoornissen, warrigheid, dagdromerij, zenuwachtigheid en daardoor slechte schoolresultaten. Als overkoepelende term voor alle vormen van psychische problemen spreekt men vaak over psychosociale problemen.
De verschillende vormen van psychosociale problemen zijn soms aan elkaar gerelateerd. Een kind met gedragsproblemen loopt bijvoorbeeld het risico om door leeftijdgenoten buitengesloten te worden. Lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, buikpijn, moeheid, duizeligheid en slaapproblemen, vormen vaak een indicatie voor psychische problemen.

Grenzen tussen gezond en problematisch gedrag afhankelijk van context
De grens tussen psychisch gezond en problematisch gedrag bij kinderen en jongeren is niet eenvoudig te trekken: alle kinderen vertonen wel eens agressief gedrag of zijn wel eens angstig. Veel gedragingen die op een bepaalde leeftijd als normaal beschouwd kunnen worden, worden problematisch als een kind ouder is. Ook kan het gedrag van kinderen en jongeren sterk variëren per situatie (bijvoorbeeld thuis of op school).
Om te bepalen of gedrag van een kind problematisch is, moet rekening gehouden worden met het ontwikkelingsniveau en de leeftijd van het kind. Er moet informatie worden ingewonnen bij meerdere informanten, zoals bijvoorbeeld kinderen zelf en hun ouders.

Psychische problemen opgespoord via vragenlijsten
Om te bepalen of een kind emotionele en/of gedragsproblemen vertoont, zoals de Child Behavior Checklist (CBCL) en de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). De keuze voor een bepaalde vragenlijst wordt bepaald door de setting (bijv. jeugdzorg of jeugdgezondheidszorg), de doelgroep en het type problematiek.

Gezond psychisch functioneren kan maatschappelijke problemen voorkomen
Gezond psychisch functioneren is van belang voor zowel het individuele kind als voor de samenleving. Kinderen en jongeren voelen zich gelukkiger wanneer zij psychisch gezond zijn. Gezond psychisch functioneren leidt onder meer tot verlaging van schooluitval, criminaliteit, verslaving, geweld, zwerfgedrag en psychisch lijden.

Emotionele problemen en gedragsproblemen in de jeugd voorbode van stoornissen op latere leeftijd
Emotionele- en gedragsproblemen in de jeugd zijn vaak een voorbode van stoornissen bij (jong)volwassenen. In veel gevallen duren ze voort tot in de late adolescentie en de volwassenheid. Uit onderzoek blijkt dat veel angst- en stemmingsstoornissen bij volwassenen hun oorsprong hadden in de jeugd. Zo hadden jongvolwassenen met een angst- of stemmingsstoornis in hun jeugd vaak al last van emotionele problemen.
Daarnaast verhogen ernstige emotionele problemen en somberheidgevoelens, (later) de kans op suïcide. Bij veel volwassen delinquenten – en vooral diegene met een antisociale persoonlijkheidsstoornis − ontstonden de normoverschrijdende en agressieve gedragingen reeds in de jeugd. Hoe jonger kinderen een gedragsstoornis ontwikkelen, hoe meer last ze later hebben van beperkingen en hoe vaker ze een beroep doen op de gezondheidszorg.

Kans op vroegtijdig overlijden hoger
Kinderen die in de vroege jeugd kampten met gedragsproblemen, hebben als volwassenen een grotere kans om vroegtijdig te overlijden. Jongeren met een combinatie van ernstige gedragsproblemen en emotionele problemen (depressie) hebben meer kans op suïcide dan jongeren met alleen een depressie. Jongeren met gedragsproblemen lopen later (tussen het 28e en 42e levensjaar) een verhoogd risico om op een gewelddadige manier om het leven te komen.

Bronnen

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn