Omvang Arbeidsparticipatie

In 2012 heeft drie kwart van de 19- tot en met 64-jarigen in Zuid-Holland Zuid betaald werk. Mannen hebben vaker betaald werk dan vrouwen. Lage inkomens en schulden komen in de Drechtsteden het meest voor.

Hoeveel mensen hebben betaald werk in Zuid-Holland Zuid?
In Nederland geeft 77% van de 19- tot en met 64- jarigen aan betaald werk te hebben in 2012. Van de mannen heeft 82% betaald werk, bij vrouwen is dit 72%. Van de beroepsbevolking ontvangt  4% WW-uitkering en 3% ontvangt een WAO-uitkering op 1 januari 2013.

In Zuid-Holland Zuid geeft 76% van de 19- tot en met 64-jarigen aan betaald werk te hebben. Mannen hebben vaker een betaalde baan dan vrouwen (83% versus 69%). Van de beroepsbevolking ontvangt 2.5% een WW-uitkering en 3% een WAO-uitkering op 1 januari 2013.

Informatie over jeugdwerkloosheid vindt u bij Onderwijsparticipatie.
In Zederik hebben de meeste 19- tot en met 64- jarigen betaald werk (82%).

Vanaf de leeftijd van 60 jaar snelle afname arbeidsparticipatie
In 2012 werkte 74% van de 55- tot en met 59-jarigen en 41% van de 60- tot en met 64-jarigen in Zuid-Holland Zuid. Vanaf 65 jaar is de arbeidsparticipatie een stuk minder: van de 65- tot en met 69-jarigen werkt 10% en van de 70- tot en met 74-jarigen is dat nog 4%.  
In 2012 was het grootste deel van de 65- tot 69-jarigen met pensioen. Het aandeel werknemers dat bij pensionering jonger is dan 60 jaar was 2%.

arbeidsparticipatie omvang
Figuur 1. Bron: Gezondheidsmonitor 2012

In Giessenlanden hebben volwassenen de minste betalingsachterstanden, in Dordrecht de meeste
Het gestandaardiseerd inkomen in Nederland was in 2012 €23.900 per jaar. In Nederland vindt 14% het (zeer) moeilijk om rond te komen.
In Zuid-Holland Zuid was het gestandaardiseerd inkomen in 2012 €24.900 per jaar. In Zuid-Holland Zuid vindt 18% het (zeer) moeilijk om rond te komen, heeft 4% meer dan drie soorten betalingsachterstanden, 4% heeft meer dan een jaar betalingsachterstanden en 5% heeft een betalingsachterstand van meer dan €1000.
De volwassenen in de gemeenten Giessenlanden hebben een gestandaardiseerd inkomen van €26.600 per jaar. Daarnaast geeft 12% van de van de volwassenen aan moeite te hebben met rondkomen en heeft 1% een betalingsachterstand van meer dan €1000.
De volwassenen in Dordrecht hebben een gestandaardiseerd inkomen van €23.000 per jaar. Daarnaast vindt 24% van de volwassenen het (zeer) moeilijk om rond te komen, heeft 7% meer dan drie soorten betalingsachterstanden, 7% heeft meer dan een jaar betalingsachterstanden en 8% heeft een betalingsachterstand van meer dan €1000,-.
Gemeenten met hogere of lagere percentages (t.o.v. ZHZ) op moeite met rondkomen, meer dan drie betalingsachterstanden, meer dan een jaar betalingsachterstand of meer dan €1000 betalingsachterstand.

Tabel 1: Bron: Gezondheidsmonitor 2012

  Moeite met rondkomen >3 betalingsachterstanden >12 maanden betalingsachterstand >€1000 betalingsachterstand
Zuid-Holland Zuid 18% 4% 4% 5%
Dordrecht 24%** 7%** 7%** 8%**
Zwijndrecht 16% 6% 7%** 7%**
Alblasserdam 14% 1%* 1%* 2%*
Binnenmaas 17% 2% 1%* 2%*
Cromstrijen 16% 2%* 2% 3%
Giessenlanden 12%* 0%* 0%* 1%*
Molenwaard 15%* 1%* 1%* 3%*
Sliedrecht 15%* 4% 4% 5%
Strijen 18% 2% 1%* 3%
Zederik 11%* 2% 1%* 2%*

Voetnoot: er is een significant verschil tussen * en **
Er bestaat een duidelijke relatie tussen de hoogte van de opleiding en hoogte van het inkomen en moeite met rondkomen. Volwassenen met een lage opleiding verdienen minder en hebben vaker moeite met rondkomen in vergelijking met volwassenen met een hoge opleiding.

Volwassenen Dordrecht hebben vaker financiële problemen vergeleken met inwoners in de andere Drechtsteden
In de Drechtsteden moet 9% van de bewoners spaargeld aanspreken om rond te komen en nog eens 5% geeft aan schulden te maken. Dit beeld is vergelijkbaar met 2009. In Dordrecht (8%) ligt het aandeel volwassenen dat schulden moet maken om rond te komen hoger dan het Drechtsteden gemiddelde. In Sliedrecht (2%) en Papendrecht (3%) wonen minder mensen die schulden moeten maken dan gemiddeld in de Drechtsteden. Voornamelijk eenouder-gezinnen kampen met schulden, terwijl 65-plussers de minste moeite hebben rond te komen. Daarnaast hebben volwassenen met een lage opleiding moeite om financieel rond te komen. De meeste volwassenen in de Drechtsteden hebben voldoende geld om iedere dag een volwaardige warme maaltijd op tafel te zetten en om hun huis te verwarmen. Als er onvoldoende geld is, wordt het eerst bespaard op het maken van uitstapjes: 27% zegt hier geen geld voor te hebben. Verder geeft 9% van de volwassenen aan hun medische kosten en 12% de schoolkosten van kinderen niet te kunnen betalen . In 2009 gaven minder mensen aan geen nieuwe kleren te kunnen kopen (13%) en geen uitstapjes te kunnen maken (20%).
Een kwart of meer van de volwassenen in de Drechtsteden is niet bekend met instanties die hulp bieden bij financiële problemen. Er zijn geen verschillen naar gemeente in de Drechtsteden.

Drie procent van de kinderen in Zuid-Holland Zuid leeft in een uitkeringsgezin
In Zuid-Holland Zuid leeft drie procent van de kinderen (tot en met 17 jaar) in een uitkeringsgezin. Er zijn grote verschillen tussen de gemeenten. In Dordrecht wonen de meeste kinderen in een uitkeringsgezin (7%) en in Korendijk de minste (0,4%). In Nederland leeft zes procent van de kinderen (tot en met 17 jaar) in een uitkeringsgezin.

Gezondheid en het hebben van betaald werk hangt sterk samen. Van de 19- tot en met 64-jarigen met betaald werk voelt 84% zich gezond
Gezondheid en het hebben van betaald werk hangt sterk samen. In Zuid-Holland Zuid voelt 84% van de 19- tot en met 64-jarigen met betaald werk zich gezond. Van de 19- tot en met 64-jarigen zonder werk voelt 63% zich gezond. In de Hoeksche Waard voelen meer 19- tot en met 64-zonder betaald werk zich gezond, namelijk 74%.Over het algemeen is het hebben van werk de belangrijkste factor voor een goede gezondheid, met name een goede geestelijke gezondheid. De invloed van werk op gezondheidsverschillen is groter dan armoede of lage opleiding. Het starten met betaalde arbeid na werkloosheid zorgt voor verbetering van de gezondheid binnen zes maanden, met name de geestelijke gezondheid.

Een goede gezondheid is belangrijk om werk te krijgen en werk te houden
Uit onderzoek blijkt dat een goede gezondheid een belangrijke voorwaarde is om werk te krijgen en te houden. Een slechte gezondheid belemmert de re-integratie in het arbeidsproces.
Van de 19- tot en met 64-jarigen zonder beperkingen heeft 80% een betaalde baan en van degenen met één of meer beperkingen heeft 46% betaald werk. In de Hoeksche Waard werken meer 19- tot en met 64-jarigen met één of meer beperkingen, namelijk 55%.
Van de 19- tot en met 64-jarigen die zich gezond voelen werkt 81% tegenover 58% van de 19- tot en met 64-jarigen die zich minder gezond voelen. In de Hoeksche Waard hebben meer 19- tot en met 64- jarigen met een minder goed ervaren gezondheid betaald werk (66%) dan in de Drechtsteden (55%).

Het verschil in arbeidsparticipatie tussen mensen met en zonder chronische aandoeningen is niet zo groot
Van de 19- tot en met 64- jarigen zonder chronische aandoeningen heeft 84% betaald werk. Van de 19- tot en met 64- jarigen met een of meer chronische aandoeningen werkt 72%.

Bronnen

laatst herzien: november 2016

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn