Definitie Onderwijsparticipatie

Onderwijsparticipatie is een essentiële vorm van deelname van kinderen aan onderwijs. In Nederland is dit vastgelegd in het recht op onderwijs van elk kind.

Een belangrijk instrument bij het beschermen van het recht op onderwijs is de leerplicht. Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Een kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand nadat hij of zij 5 jaar is geworden. De leerplicht duurt tot het einde van het schooljaar waarin het kind 16 jaar is geworden of tot het einde van het twaalfde schooljaar. De basisschoolperiode telt mee voor acht jaar, ook als de leerling hier in werkelijkheid korter over gedaan heeft.
De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Ze vallen dan nog niet onder de Leerplichtwet. Voor hen gelden wel de regels die de school hanteert omtrent aanwezigheid en het volgen van het onderwijs.

Na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag waarop de leerling een startkwalificatie heeft gehaald of tot de dag waarop hij of zij 18 jaar wordt. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo niveau 2, 3 of 4. Totdat een van deze twee momenten is bereikt, is de leerling leerplichtig en is de Leerplichtwet van toepassing.
De kwalificatieplicht verplicht alle jongeren een volledig onderwijsprogramma te volgen totdat zij een startkwalificatie hebben behaald. Een startkwalificatie is in de ogen van de Nederlandse overheid het minimale onderwijsniveau dat nodig is om serieus kans te maken op duurzaam geschoold werk in Nederland. Het is mogelijk om met combinaties van leren en werken aan de kwalificatieplicht te voldoen, zoals de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo.

De kwalificatieplicht geldt niet als:

  • de jongere een diploma of getuigschrift van de praktijkschool heeft;
  • de jongere in het bezit is van een vso-uitstroomprofiel ‘dagbesteding’;
  • de jongere op grond van de Leerplichtwet een vrijstelling van de plicht tot inschrijving op een school heeft gekregen.
Jongeren tot 23 jaar, die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie worden voortijdig schoolverlaters genoemd. Zij krijgen te maken met de RMC-wet. De RMC-wet maakt het mogelijk deze jongeren in kaart te brengen en te begeleiden richting een opleiding of een leer- werktraject.

Bronnen

laatst herzien: november 2016

 

 

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn