Beleid Vrijwilligerswerk

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het ondersteunen van vrijwilligers. In Zuid-Holland Zuid hebben beleid gericht op vrijwilligers opgenomen in het Wmo beleid.

Het vrijwilligerswerkbeleid in de regio Zuid-Holland Zuid is sterk verbeterd.
Gemeenten hebben, met de invoering van de Wmo in 2007, een belangrijke taak gekregen in de ondersteuning van vrijwilligers(organisaties). De basisfuncties vrijwilligerswerk geven gemeenten een richtinggevend kader. Voor de ondersteuning van vrijwilligers zijn vijf basisfuncties vastgesteld:

 • vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen in een visie op vrijwilligerswerk;
 • verbinden van de verwachtingen en de belangen van verschillende maatschappelijke spelers;
 • versterken, bouwen en/of onderhouden van een effectieve lokale of regionale ondersteuningsinfrastructuur;
 • verbreiden: promoten en waarderen van het vrijwilligerswerk;
 • verankeren: borgen van opgedane kennis en ervaring in het vrijwilligerswerk.

De belangrijkste doelgroepen van het vrijwilligersbeleid zijn jongeren en senioren. Diverse gemeenten geven aan dat zij bewust geen aandacht aan specifieke doelgroepen besteden in hun beleid. De focus ligt meer op kwetsbare burgers: het beleid moet voor iedereen toegankelijk zijn. Vrijwilligers zijn vaak indirect betrokken bij de totstandkoming van visie en beleid. Dat gebeurt via vrijwilligersorganisaties en Wmo-raden die meedenken over het beleid. Enkele gemeenten geven aan dat zij bij de totstandkoming van hun beleid een brede groep burgers hebben betrok-ken, zoals Leerdam (bijeenkomsten per wijk) en Gorinchem (gesprekken met mensen op straat).

Vergeleken met 2009 hebben gemeenten in Zuid-Holland Zuid hun visie en beleid op bijna alle basisfuncties ‘beter voor elkaar’. De belangrijkste verandering is dat gemeenten meer specifiek en actueel beleid hebben, waarin ook aandacht is voor de evaluatie van dat beleid. In plaats van aparte beleidsnota’s is de tendens om vrijwilligerswerkbeleid meer op te nemen in het Wmo-beleid. Vormen van vrijwilligerswerk waarvoor in het beleid de meeste aandacht is, net zoals in 2009, zijn maatschappelijke stages en re-integratie/sociale activering.

De uitvoering is vooral in handen van (de vrijwilligerscentrale bij) welzijnsorganisaties. Enkele gemeenten, zoals Gorinchem, doen de uitvoering zelf.

laatst herzien: november 2016

Contactinfo

 • 078 - 770 85 00
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Karel Lotsyweg 40
  Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn