Omvang Huiselijk geweld

De omvang van huiselijk geweld is afhankelijk van de definitie die men hanteert. De schatting is dat er jaarlijks ongeveer 200.000 personen slachtoffer worden van evident huiselijk geweld. De lichtere voorvallen (incidenten in de huiselijke kring) van huiselijk geweld zijn niet opgenomen in deze slachtofferschatting.

De onderzoekers benoemen een groot verschil tussen evident huiselijk geweld en incidenten in huiselijke kring. Evident geweld gaat over ernstige mishandeling waar vaak sprake is van fysiek en seksueel geweld. Bij incidenten gaat het over lichtere vormen zoals het gooien van een voorwerp, iemand bespotten. Hiermee wordt geen diskwalificatie gegeven van de groep die ‘wel eens’ iets meemaakt maar wordt een differentiatie aangebracht naar frequentie en aard. ‘Wel eens’ verbaal bespot en vernederd worden is van een andere orde dan herhaaldelijk bespot en vernederd worden. Voor het laatste geval gaat de kwalificatie ‘huiselijk geweld’ meer op dan voor het eerste geval.

 • ruim 60% van slachtoffers van evident huiselijk geweld is vrouw en bijna 40% is man;
 • in bijna 75% van de gevallen van evident huiselijk geweld is er sprake van lichamelijk geweld (65%) en seksueel geweld (8%);
 • op basis van politiecijfers wordt geschat dat er jaarlijks 100.000 à 110.000 verdachten zijn van huiselijk geweld;
 • Partners en ex-partners worden in meer dan 60% van de gevallen als verdachten aangemerkt.

De gevolgen van huiselijk geweld zijn ernstig en langdurig
Huiselijk geweld is een ernstig volksgezondheids en maatschappelijk probleem met grote gevolgen voor slachtoffers, vaak nog vele jaren nadat de gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Slachtoffers kunnen ernstige lichamelijke klachten hebben waaronder lichamelijk letsel, spier- en gewrichtspijnen, hoofdpijnen onverklaarbare chronische buikklachten. Huiselijk geweld leidt vooral ook tot emotionele en psychische problemen, zoals nervositeit, angst, slaapproblemen, minderwaardigheidsgevoelens, faalangst, depressie, suïcidale gedachten en posttraumatische stressstoornis. Dat geldt met name voor slachtoffers van seksueel geweld en voor vrouwen. Ook zijn er relatief veel problemen in de relationele sfeer; circa 85% van de slachtoffers van partnergeweld is gescheiden. De gevolgen van huiselijk geweld zijn duidelijk ernstiger voor slachtoffers die in de loop van de tijd met meerdere daders te maken hebben gehad, dan voor degenen die met één dader te maken hebben gehad. Bij de slachtoffers waar het geweld nog niet is gestopt, is vaker sprake van psychische problemen dan bij de groep waar het geweld wel gestopt is.

Risicofactoren op Huiselijk Geweld
Risicofactoren zijn kenmerken die samenhangen met de kans dat een bepaalde geweldsituatie zich zal gaan voordoen en kunnen gelegen zijn op individueel niveau van pleger en slachtoffer en in de sociale context. Risicofactoren van de pleger: er is vaak sprake van een relatief jonge leeftijd, lager sociaal economische klasse, antisociale persoonlijkheidstrekken en persoonlijkheidsstoornis, bijvoorbeeld borderline en narcisme, geschiedenis van relatieconflicten en vaak is sprake van alcohol en/of middelengebruik.
Risicofactoren van het slachtoffer: vaak is sprake van negatief geweld of traumatische ervaringen in het verleden, anti persoonlijkheidstrekken, angst en depressieve klachten, een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. De risicofactoren huiselijk geweld (partnergeweld) in de sociale context komen overeen met de risicofactoren bij kindermishandeling. Vaak is er sprake van meerdere stressfactoren zoals schuldenproblematiek, werkeloosheid, slechte arbeidsomstandigheden, slechte woonomstandigheden, geluidsoverlast in de buurt en lage sociaal economische klasse.

Het aantal meldingen in de regio ZHZ betreft zowel evident als incidenteel geweld
In 2015 zijn er bij Veilig Thuis 1690 meldingen huiselijk geweld ontvangen. In 2013 zijn er bij het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) 1572 meldingen huiselijk geweld ontvangen. In vergelijking met 2010 is er sprake van een lichte toename van het aantal meldingen. Het ging toen om 1449 meldingen. In 2011 zijn de meeste meldingen ontvangen, dit waren er toen 1730.

De politie, waar de meeste meldingen plaatsvinden, maakt geen onderscheid in evident of incidenteel geweld. Zij melden een casus voor 2015 bij het SHG als er geen kinderen betrokken zijn en bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) indien er wel kinderen betrokken zijn. (zie toelichting bij kindermishandeling). Vanaf 2015 meldt de politie Veilig Thuis.

Veilig Thuis inventariseert de problematiek. Afhankelijk van de ernst van het geweld wordt de casus naar het Veiligheidshuis, waar zorg- en justitiepartners intensief samenwerken, of naar het sociaal wijkteam en/of naar specialistische zorg toegeleid.

In Zuid-Holland Zuid minder huiselijk geweld
In de regio Zuid-Holland Zuid geven minder inwoners aan ooit slachtoffer geweest te zijn van huiselijk geweld dan in Nederland (5,5% tov 7,4%). Zederik kent het laagste percentage inwoners dat aangeeft ooit slachtoffer geweest te zijn van huiselijk geweld (2,8%).

Volwassenen (19-64 jaar) geven vaker aan ooit slachtoffer geweest te zijn dan ouderen (65 jaar en ouder), 6% tov 2%. Daarnaast geven vrouwen vaker aan ooit slachtoffer geweest te zijn dan mannen (8 tov 3%). Er zijn geen verschillen naar opleidingsniveau (laagopgeleiden: 6%; middenopgeleiden: 6%; hoogopgeleiden: 5%). In vergelijking met eerdere onderzoeken (2009) is er geen toe- of afname van huiselijk geweld.

In de Drechtsteden meer lichamelijk geweld dan in Nederland
Van de slachtoffers van huiselijk geweld in de regio Zuid-Holland Zuid heeft het merendeel te maken gehad met psychisch/emotioneel geweld (74%) of lichamelijk geweld (75%). Een minderheid heeft te maken gehad met ongewenste seksuele toenadering (14%) en seksueel misbruik (13%).

In vergelijking met Nederland komt lichamelijk geweld in Zuid-Holland Zuid, onder slachtoffers, veel vaker voor: 75% in Zuid-Holland Zuid en 59% in Nederland. Wanneer we kijken naar de drie subregio’s zien we dat alleen de Drechtsteden afwijkt van Nederland. In de Drechtsteden heeft van de slachtoffers 80% te maken gehad met lichamelijk geweld.

De pleger van huiselijk geweld in de regio Zuid-Holland Zuid is in de meeste gevallen de ex-partner (43%), gevolgd door (stief)ouders (32%) en de partner (14%). Dit zijn ook in Nederland de meest voorkomende plegers.

Bronnen

laatst herzien: november 2016

 

Contactinfo

 • 078 - 770 85 00
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Karel Lotsyweg 40
  Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn