Omvang Veiligheidsbeleving

Jaarlijks wordt landelijk onderzoek gedaan naar de beleving van veiligheid in de buurt en veiligheid in het algemeen. Uit het onderzoek komt naar voren dat Nederlanders redelijk tevreden zijn over de veiligheid in de buurt en in het algemeen. In 2015 voelde 18 procent van de Nederlanders zich wel eens onveilig in de buurt. In de regio ZHZ is een positieve ontwikkeling te zien als het gaat om beleving van sociale veiligheid in de buurt.

Omvang
Sociale veiligheid wordt in hoge mate bepaald door het ervaren van de leefbaarheid in de eigen woonomgeving. Bij leefbaarheid in de buurt gaat het om fysieke voorzieningen in de buurt, zoals verlichting, plantsoenen, speelvoorzieningen etc. en over het ervaren van fysieke verloedering, sociale cohesie en sociale overlast. Daarom worden in de toekomstverkenning zowel de leefbaarheid in de buurt als de sociale veiligheidsgevoelens in de buurt beschreven.

Nederlanders zijn redelijk tevreden
De tevredenheid van de Nederlanders over de fysieke voorzieningen is redelijk hoog. Landelijk is ruim driekwart tevreden over de goede verlichting, het onderhoud van plantsoenen, wegen en trottoirs.
Een uitzondering hierop zijn de voorzieningen voor jongeren. Landelijk vindt driekwart van de burgers dat deze onvoldoende zijn.
Bijna 20% van de Nederlanders ervaart veel overlast van fysieke verloedering in de buurt, dit is vooral gerelateerd aan de ergernis over hondenpoep. Bijna vijf procent van de Nederlanders ervaart veel sociale overlast in buurt. Dit is vooral gerelateerd aan rondhangende jongeren in de buurt of door overlast van buurtbewoners. Twee derde van Nederlanders ervaart de omgang met de buren als prettig en is tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt.

In stedelijke gebieden wordt meer fysieke verloedering ervaren
In zeer sterk en sterk stedelijke gebieden ervaart men meer fysieke verloedering en sociale overlast dan in de weinig en niet stedelijke gebieden. Westerse en niet westerse allochtonen, lesbiennes, homo’s en burgers met een lagere opleiding ervaren meer fysieke verloedering en sociale overlast dan autochtonen.

Inwoners van de regio ZHZ zijn minder positief over de leefbaarheid in hun buurt…
Vanaf 2012 geven inwoners in de regio ZHZ elk jaar een 7,4 als rapportcijfer voor de leefbaarheid in de buurt. Landelijk was dit in 2015 ook een 7,4, maar is er toch een significant verschil gevonden. Als het gaat om de sociale overlast en de fysieke verloedering in de buurt dan is dit op het niveau van het landelijke gemiddelde en is er geen noemenswaardig verbetering of verslechtering merkbaar ten opzichte van eerdere jaren.

...maar wel positiever over de veiligheid in de buurt
Het rapportcijfers van de inwoners van de regio ZHZ met betrekking tot veiligheid in de buurt was in 2013 een 7,3. In 2012 gaven de inwoners van de regio het rapportcijfer 7,2. Na een kleine dip in 2014 (7,2) is het rapportcijfer voor 2015 weer een 7,3. Dit is gunstiger dan het gemiddelde rapportcijfer in Nederland . Ook geeft rond 16 procent van de  inwoners uit onze regio aan zij zich wel eens onveilig voelen in hun buurt. Dit is gunstiger dan het landelijke gemiddelde van rond de 18 procent. In Nederland zijn er wel verschillen in onveiligheidsgevoelens tussen mannen en vrouwen, jongeren en ouderen. Vooral heteroseksuele mannen voelen zich duidelijk minder onveilig dan de meeste anderen.

Coördinatie en afstemming bij een ingrijpende gebeurtenis
Incidenten of zedenzaken in de regio ZHZ waarbij coördinatie nodig is, werden tot 2015 door het Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken (KIZ) team opgepakt. In 2015 hebben alle gemeenten in ZHZ een draaiboek maatschappelijke onrust vastgesteld.
Het gaat hierbij om gebeurtenissen die ingrijpend zijn en ongewoon sterke emoties kunnen losmaken. Een incident is bijvoorbeeld een schietpartij op straat met getuigen, zedenzaken die sterke emoties losmaken, familiedrama’s, een brand waarbij alles is kwijtgeraakt etc. Vaak ontstaat door een incident of zedenzaak maatschappelijke onrust. Door inzet van het team maatschappelijke onrust probeert men dit te voorkomen of te beperken.
in het team maatschappelijke ontrust, werken gemeente, de GGD ZHZ, politie, slachtofferhulp en maatschappelijk werk intensief samen.
In de periode 2010 tot 2014 zijn door het KIZ 38 zedenzaken en 19 incidenten zoals overlast in de wijk, schietincident en mishandeling gecoördineerd.

Bronnen

laatst herzien: november 2016

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn