Beleid Infectieziekten algemeen

Een aantal infectieziekten is meldingsplichtig voor artsen en laboratoria. Dit gaat om infectieziekten waar véél mensen ziek van worden of die een ernstige ziekte kunnen veroorzaken. Het RIVM en de GGD’en hebben vanuit de overheid een wettelijke rol om uitbraken van infectieziekten onder de bevolking te signaleren, te onderzoeken en maatregelen te adviseren om verdere verspreiding te voorkomen.

De overheid probeert infectieziekten zo veel mogelijk te voorkomen.
Dit gaat geldt met name voor infectieziekten waar véél mensen ziek van worden of die een ernstige ziekte kunnen veroorzaken.

Het RIVM en de GGD’en hebben vanuit de overheid een wettelijke rol uitbraken van infectieziekten onder de bevolking te signaleren, te onderzoeken (bronopsporing) en maatregelen te adviseren om verdere verspreiding te voorkomen.

Landelijke structuur infectieziektebestrijding
Om deze taak uit te voeren is in 2006 een landelijke structuur voor de infectieziektebestrijding opgezet en in 2008 de herziene Wet publieke gezondheid (Wpg) vastgesteld. De Landelijke coördinatiestructuur infectieziektebestrijding heeft onder meer als taak de GGD’en te ondersteunen bij ernstige problematiek en- of te coördineren bij regio-overschrijdende problemen.

Het Centrum infectieziektebestrijding (CIb) ondersteunt de GGD’en en de minister bij grote, ingewikkelde of internationale problemen. De GGD fungeert als spil in een gedecentraliseerde bestrijdingsorganisatie tussen eerste lijnsgezondheidszorg, zorginstelling, laboratorium, GHOR en CIb. De GGD werkt samen met Public Health laboratoria, GHOR, Veiligheidsregio, eerste en tweede lijnsgezondheidszorg, NVWA en vele andere ketenpartners.

Meldingsplichtige Infectieziekten
In de Wpg is vast gelegd welke infectieziekten meldingsplichtig zijn voor behandelend artsen en laboratoria. Deze lijst kan aangepast worden bij dreiging van nieuwe infectieziekten zoals voor SARS, Nieuwe Influenza A H1N1 (pnd09)(griep) en MERS-Coronavirus in respectievelijk 2003, 2009 en 2013 is gebeurd.

Daarnaast melden ook instellingen specifieke ziektebeelden en uitbraken (artikel 26 Wpg). Dit zijn instellingen waar een kwetsbare populatie zoals kinderen en ouderen samenkomen (kindercentra, scholen, verpleeg- en verzorgingshuizen).

De meldingsplicht is van belang om gerichte bestrijding mogelijk te maken. Het belangrijk dat verspreiding in een vroeg stadium wordt gestopt, zoals bij SARS, MERS-coronavirus, Pokken, Polio en Difterie.

De meldingsplichtige ziekten zijn onderverdeeld in groepen A, B1, B2 en C. Deze indeling berust op het al dan niet kunnen afdwingen van maatregelen om de bevolking te beschermen. Een overzicht van de in Nederland meldingsplichtige infectieziekten en de groepen waarbij zij zijn ingedeeld, is te vinden op de website van het RIVM.

Gemeentelijke taak
De infectieziektebestrijding staat in de Wpg omschreven als een gemeentelijke taak. De gemeente moet hiervoor een gemeentelijke gezondheidsdienst in stand houden en een arts infectieziektebestrijding in dienst hebben. De GGD is hiermee de uitvoerder van de infectieziektebestrijding. De arts infectieziektebestrijding is de adviseur van de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de voorzitter van de veiligheidsregio. De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt hier toezicht op.

Ontwikkelingen in de afgelopen jaren

  • In 2006 zijn in Nederland zijn zeven infectieziekteregio’s opgericht met een regionaal arts consulent (Raccer) om een schakel te vormen tussen de GGDen en het landelijke coördinatie centrum LCI. De medisch microbiologen, de Tuberculose artsen en NVWA met veterinaire consulenten hebben dit voorbeeld gevolgd.
  • In 2008 treedt de Wpg in werking. Tien nieuwe meldingsplichtige infectieziekten zijn toegevoegd: humane infectie met een aviair influenzavirus, Bof, Hantavirusinfectie, invasieve groep A-streptokokkeninfectie, invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie, invasieve Pneumokokkenziekte, Listeriose, MRSA-infectie, Tetanus, en West-Nijlvirusinfectie.
  • De syndroomsurveillance is in ontwikkeling. Hiermee kan Influenza op basis meldingen van klachten die lijken op griep (griep-achtig ziektebeeld - AIZ) vroeg gesignaleerd worden.
  • Het Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem – Antibiotica Resistentie (ISIS-AR) is opgericht. Hier worden landelijk gegevens verzamelt over antibioticaresistentie. Hiermee kunnen veranderingen in resistentie en stijgingen van specifieke micro-organismen gezien worden.
  • PREZIES. Het PREZIES-netwerk is het meetsysteem van zorginfecties in ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. Het geeft inzicht in de frequentie waarin infecties voorkomen in de eigen instelling en draagt bij aan de landelijke cijfers. De resultaten vergroten het inzicht in het voorkomen van zorginfecties en zetten aan tot kwaliteitsverbetering. Surveillance is daarom een onmisbare pijler van een effectief infectiepreventiebeleid.

Bronnen

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn