Toekomst Infectieziekten algemeen

Toekomstige trends rond infectieziekten zijn moeilijk te voorspellen.Verschillende factoren kunnen een bedreiging vormen.

Onderstaand volgt een opsomming van enkele bedreigingen die op ons af komen.

Nieuwe infectieziekten komen op
Nieuwe infectieziekte komen langzaam op ons af. In het Europa komen virussen als West-Nilevirus, Dengue virus langzaam onze kant op. Verschillende nieuwe typen vogelgriep zijn in Azie te zien. 

Antibioticaresistentie neemt toe
Wij zien een toename van Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO, zoals MRSA, KPC) en een toename van antibioticagebruik. De toenemende resistentie tegen antibiotica of antivirale middelen is een volksgezondheidsprobleem. 

De behandeling van personen met resistente bacteriën wordt moeilijker. Mensen met onderliggende ziekten kunnen soms niet meer behandeld worden en blijven besmettelijk voor andere mensen. De ziektelast neemt toe door langere en complexere behandelingen. De arbeidsproductiviteit neem hierdoor t af. Dit alles leidt tot hogere kosten voor de gezondheidszorg en voor de samenleving als geheel.

In 2014 publiceert de WHO het rapport "Antimicrobial resistance: global report on surveillance". In dit rapport worden voor de eerste keer surveillancedata geanalyseerd waarmee de omvang van het resistentieprobleem in de wereld ingeschat kon worden. Een belangrijke bevinding is dat in alle WHO-regio’s in de wereld een zeer hoge mate van resistentie wordt gevonden tegen laatste klassen van antibiotica waarvoor veelvoorkomende bacteriën nog gevoelig zijn. Dit is een alarmerende situatie.

Zorginfecties stijgen
Zorginfecties treden vaak op in ziekenhuizen en vooral bij mensen met een slecht werkend immuunsysteem en onderliggende ziekten. Ook in verpleeghuizen zijn signalen dat resistente bacteriën en zorggerelateerde infecties aanwezig zijn. Mensen zijn vaker ziek en moeten vaker met antibiotica behandeld worden. Dit kan weer tot resistentie leiden. Hygiënemaatregelen zijn het belangrijkst om te voorkomen dat mensen tijdens een verblijf in een zorginstelling een infectie oplopen.

Afweerverlagende medicatie meer gebruikt
Gebruik van afweer verlagende medicatie stijgt, deze medicijnen worden bij meer verschillende ziekten ingezet. Hierdoor zijn mensen vaak jonger als ze beginnen met deze medicatie. Daardoor loopt men risico op het ontwikkelen van ernstige infecties en niet goed behandelbare (resistente) infecties.

Toename infectieziekten door vergrijzing bevolking
Ouderen hebben meer specifieke infectieziekten (gordelroos, luchtweginfecties en urineweginfecties) waarvoor vaker behandeling met antibiotica nodig is. Dit kan leiden tot meer antibiotica resistente infecties bij deze groep.

Een aantal chronische infectieziekten met complicaties op de lange termijn zullen vooral onder ouderen vaker gaan voorkomen. Dit komt doordat mensen die op jongere leeftijd zijn besmet met HIV, Hepatitis B of Hepatitis C, steeds ouder zullen worden door de steeds betere behandelmethoden.

De kans voor ouderen om te overlijden door een infectie is ten minste drie keer groter dan voor jongeren. De belangrijkste oorzaken voor deze verhoogde kans is de verminderde afweer door een natuurlijke veroudering van het immuunsysteem, het hebben van meerdere ziekten (comorbiditeit) en het gebruik van meerdere medicijnen.

Zoönose en schaalvergroting veehouderij
Door schaalvergroting bij veebedrijven te verhogen is er kans op het ontstaan en verspreiden van verschillende zoönose. Bijvoorbeeld Q-koorts, Psittacose en verschillende typen vogelgriep.

Bedrijven die zich verbreden met nevenactiviteiten (eigen verkoop, particuliere bezoekers): hebben een grotere kans op contact tussen mens en dier en de daaraan gerelateerde infectieziekten, zoals infecties veroorzaakt door E. coli O157 (STEC), Salmonella en Campylobacter.

Lage vaccinatiegraad in de Biblebelt
De biblebelt is een gebied met een lage vaccinatiegraad. Hier kunnen nieuwe uitbraken van kinderziekten, zoals Mazelen, Rodehond en Polio ontstaan.

Bronnen

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn