Meest voorkomende ziekten

Artrose is de meest voorkomende chronische ziekte in de regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) in 2013, gevolgd door diabetes mellitus en gehoorstoornissen. Een derde van de volwassenen heeft last van twee of meer chronische aandoeningen.

Artrose meest voorkomende chronische ziekte
Artrose is de meest voorkomende chronische ziekte in de regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) in 2013, gevolgd door diabetes mellitus en gehoorstoornissen, gebaseerd op zorgregistraties. Gemiddeld zijn er in Nederland 71 mensen met artrose per 1.000 inwoners. In de regio ZHZ komt dit neer op ruim 36.000 mensen met artrose. Van de aandoening nek- en rugklachten zijn de meeste nieuwe gevallen bijgekomen in 2013. Er kwamen in 2013 bijna 25.000 nieuwe gevallen bij in de regio ZHZ. Chronische aandoeningen kunnen een reden zijn voor beperkingen.

Tabel 1. Top 10 prevalentie van de meest voorkomende chronische ziekten in de regio Zuid- Holland Zuid (ZHZ) in 2013 (Bron: Bewerking van Volksgezondheid Toekomst Verkenning, 2014).

  Absoluut aantal zieken     Aantal zieken per 1.000 inwoners
Ziekte/aandoening Mannen Vrouwen Totaal Totaal
Artrose 13.500 22.800 36.300 71
Diabetes mellitus 12.600 12.700 25.300 50
Gehoorstoornissen 13.500 11.100 24.700 49
Nek- en rugklachten 7.900 11.100 19.000 39
Coronaire hartziekten (CHZ) 11.900 6.700 18.600 36
Astma 6.300 7.500 13.800 29
COPD 5.800 5.200 11.000 22
Contacteczeem 4.000 5.500 9.500 19
Gezichtsstoornissen 3.800 5.500 9.300 18
Stemmingsstoornissen 2.700 5.800 8.500 18

Constitutioneel eczeem meest voorkomende ziekte onder jeugd
Onder 0 tot en met 14-jarigen is constitutioneel eczeem de meest voorkomende chronische ziekte, gevolgd door astma en ADHD.

Tabel 2. Top 10 prevalentie van de meeste voorkomende chronische ziekten onder 0 tot en met 14-jarigen in de regio ZHZ in 2013 (Bron: Bewerking van Volksgezondheid Toekomst Verkenning, 2014).

  Absoluut aantal zieken   Aantal zieken per 1.000 inwoners
Ziekte / aandoening  0 t/m 14 jaar  0 t/m 14 jaar
Constitutioneel eczeem 2.640 30
Astma 2.300 26
ADHD 1.690 19
Contacteczeem 890 10
Aangeboren afwijking van het hartvaatstelsel 730 8

Artrose meest voorkomende ziekte onder ouderen
Onder ouderen (65+) is artrose de meeste voorkomende ziekte, gevolgd door gehoorstoornissen en diabetes mellitus.

Tabel 3. Top 10 prevalentie van de meest voorkomende chronische ziekten onder ouderen (65+) in de regio ZHZ in 2013 (Bron: Bewerking van Volksgezondheid Toekomst Verkenning, 2014).

  Absoluut aantal zieken Aantal zieken per 1.000 inwoners
Ziekte / aandoening   65+  65+
Artrose 24.500  286
Gehoorstoornissen 15.700  193
Diabetes mellitus 15.000 180
Coronaire hartziekten 13.200 164
Gezichtsstoornissen 7.100 85

Infecties van de onderste luchtwegen meest voorkomende infectieziekte
De infectieziekte met de meeste nieuwe gevallen in 2013 in de regio ZHZ zijn infecties van de onderste luchtwegen. Vanwege de minimale ernst van de klachten van infecties aan de bovenste luchtwegen is deze ziekte niet meegenomen.

Tabel 4. Top 3 incidentie meest voorkomende infectieziekten in de regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) in  2013 (Bron: Bewerking van Volksgezondheid Toekomst Verkenning, 2014).

  Absoluut aantal zieken     Aantal zieken per 1.000 inwoners
Ziekte / aandoening  Mannen Vrouwen Totaal Totaal
Infecties van de onderste luchtwegen 4.900 5.800 10.600 22
Influenza 3.700 3.700 7.400 15
Infectie maagdarmkanaal 2.410 2.800 5.200 11


Influenza meest voorkomende infectie ziekte onder jeugd
Onder 0 tot en met 14-jarigen is influenza de infectieziekte met het grootste aantal nieuwe gevallen in 2013 in de regio ZHZ, gevolgd door infecties van de onderste luchtwegen en infecties van het maag-darmkanaal. Bij ouderen is de meest voorkomende infectieziekte infecties aan de onderste luchtwegen.

Migraine meest voorkomende zelfgerapporteerde aandoening onder 19 tot en met 64-jarigen
Voor zelfgerapporteerde ziekten en aandoeningen wordt aan mensen gevraagd welke ziekten of aandoeningen zij in de afgelopen twaalf maanden hebben gehad. Onder 19 tot en met 64-jarigen wordt migraine of regelmatige ernstige hoofdpijn het meest genoemd in de regio ZHZ. In de regio ZHZ noemt 22% van de 19 tot en met 64-jarigen migraine of regelmatige ernstige hoofdpijn, terwijl in Nederland gemiddeld 19% aangeeft hiervan het afgelopen jaar last te hebben gehad.

Tabel 5. Top 10 zelfgerapporteerde ziekten en aandoeningen onder 19 tot en met 64-jarigen in de regio ZHZ in de afgelopen 12 maanden, uitgedrukt in percentages (%) (Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2012).

  19 t/m 64-jarigen (%)
Migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn  22*
Hoge bloeddruk  13
Ernstige of hardnekkige aandoening van rug (inclusief hernia)  10
Gewrichtssijtage van heupen of knieën 10
Andere ernstige of hardnekkige aandoening van nek of schouder 9
Astma of COPD 7
Andere ernstige of hardnekkige aandoening van elleboog, pols of hand 6
Onvrijwillig urineverlies 6
Chronisch eczeem 5
Ernstige of hardnekkige darmstoornissen, langer dan 3 maanden 5

voetnoot: *is significant hoger dan het gemiddelde in Nederland

Hoge bloeddruk meest voorkomende zelfgerapporteerde aandoening onder ouderen
Onder ouderen (65+) wordt hoge bloeddruk het meest genoemd van aandoeningen waar ouderen het afgelopen jaar last van hebben. In de regio ZHZ heeft 46% van de ouderen hiervan het afgelopen jaar last gehad. Dit is meer dan in Nederland, waar 42% last had van een hoge bloeddruk. In de regio ZHZ was het percentage dat last had van een ernstige of hardnekkige aandoening van de rug, chronische gewrichtsontsteking of een andere ernstige of hardnekkige aandoening van nek, schouder, elleboog, pols of hand, lager dan het gemiddelde in Nederland.

Tabel 6. Top 10 zelfgerapporteerde ziekten en aandoeningen onder ouderen (65+) in de regio ZHZ in de afgelopen 12 maanden, uitgedrukt in de percentages (%) (Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2012).

  65+ (%)
Hoge bloeddruk 46*
Gewrichtsslijtage van heupen of knieën 36
Diabetes mellitus 16
Ernstige of hardnekkige aandoening van rug (inclusief hernia) 15**
Onvrijwillig urineverlies 14
Astma of COPD 13
Chronische gewrichtsontsteking 10**
Andere ernstige of hardnekkige aandoening van nek of schouder 10**
Duizeligheid met vallen 9
Andere ernstige of hardnekkige aandoening van elleboog, pols of hand 8**

voetnoot:
*  significant hoger dan het gemiddelde in Nederland
** significant lager dan het gemiddelde in Nederland

Een derde van de volwassenen heeft twee of meer chronische aandoeningen
Als een persoon meer dan één chronische ziekte heeft tijdens een bepaalde periode is er sprake van multimorbiditeit. De aanwezigheid van twee of meer chronische ziekten leidt regelmatig tot problemen bij de patiënt zoals beperkingen in functioneren, verlies van kwaliteit van leven, meer zorggebruik, meer kans op complicaties bij de behandeling en een hogere kans op vroegtijdige sterfte. In de regio ZHZ geeft 34% van de volwassenen in 2012 aan dat zij last hebben van twee of meer chronische aandoeningen.

Artrose meest voorkomende ziekte in 2025
Op basis van verwachte bevolkingscijfers in 2025 wordt verwacht dat artrose de meest voorkomende chronische ziekte zal zijn in 2025 in de regio ZHZ, gevolgd door gehoorstoornissen en diabetes mellitus.

Tabel 7. Top 10 prevalentie van de meest voorkomende chronische ziekten in de regio Zuid- Holland Zuid (ZHZ) verwacht in 2025

Ziekte / aandoening Absoluut aantal zieken  in 2025
Artrose 45.000
Gehoorstoornissen 31.000
Diabetes mellitus 30.600
CHZ 23.900
Nek- en rugklachten 20.100
Astma 13.800
COPD 13.700
Gezichtsstoornissen 12.100
Contacteczeem 10.200
Osteoporose 9.900


Bronnen

Voetnoot

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn