Beleid Dementie

De meeste mensen met dementie wonen thuis en worden verzorgd door hun naaste familie en/of omgeving. Samenwerking tussen zorgorganisaties, ondersteuning van mantelzorgers en vroege signalering van dementie zijn daarom belangrijk.

De noodzaak van lokale ketenzorg dementie
Dementie is een progressieve ziekte die naast de patiënten ook de mantelzorgers en de samenleving raakt. Mensen met dementie ondervinden ernstige problemen met het voeren van de regie over hun leven. Hierdoor zijn zij kwetsbaar. De komende jaren vindt een sterke stijging plaats van het aantal mensen met dementie. Het is van belang dat deze mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen met steun van hun mantelzorgers. Om dit mogelijk te maken is intensieve (regionale) samenwerking nodig tussen meerdere partijen op het gebied van welzijn, wonen en zorg.

Ondersteuning van mantelzorger belangrijk
Van de mensen met dementie woont 70% thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie en/of omgeving. Dit doet een groot beroep op hun mantelzorgers, die daarbij risico lopen op overbelasting en psychische problemen. Mantelzorgers, vaak de partners, willen meestal zo lang mogelijk voor de persoon met dementie blijven zorgen. Gemiddeld zijn er drie mantelzorgers betrokken bij iemand met dementie. Ondersteuning van mantelzorgers door het geven van informatie en emotionele en praktische steun is daarom belangrijk.

Signalering in een zo vroeg mogelijk stadium
Mantelzorgers vragen over het algemeen niet uit zichzelf hulp, toch is het enorm belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteuning te bieden en te begeleiden naar onderzoek en diagnose van de dementiepatiënt. Zo kan (niet altijd) behandeling met medicijnen het ziekteproces vertragen, als nog niet te veel schade in de hersenen is aangericht. Als de cliënt en zijn familie of andere mantelzorgers weten wat er aan de hand is, geeft dit enigszins rust. Zij kunnen zich dan beter voorbereiden op wat er komen gaat. Bovendien is de cliënt zelf nog in de gelegenheid beslissingen te nemen over wat te doen bij verergering van het ziektebeeld. Het vroegtijdig inzetten van begeleiding/ondersteuning kan leiden tot uitstel of voorkomen van duurdere zorg.

Hulp dichtbij huis bieden
Mensen met dementie zijn erbij gebaat om zo lang mogelijk te blijven wonen in hun eigen woning en te blijven participeren in hun eigen buurt.
Belangrijk is dat de gemeente zorgt voor goede ondersteuning, goed bereikbare voorzieningen voor ontmoeting, ontspanning en tijdsbesteding, en goede informatievoorziening.
Mensen krijgen het liefst hulp dicht in de buurt. Voorzieningen waarbij men afhankelijk is van vervoer worden soms als bezwaarlijk ervaren. Lichte vormen van ondersteuning en begeleiding bij activiteiten kunnen de persoon met dementie  structuur bieden en geven  de mantelzorger even een moment van ontspanning.

Lokale samenwerking op het gebied van dementie
Gemeenten hebben een centrale rol in de dementiezorg, denk aan algemene informatie, voorlichting en ondersteuning van de mantelzorgers/familie en andere betrokkenen bij mensen met dementie. Door lokale samenwerking is het mogelijk het aanbod van zorg en ondersteuning goed af te stemmen op de behoeften van de cliënt en de familie.

Het Deltaplan Dementie sinds 2013 in Nederland
In 2013 is in Nederland het Deltaplan Dementie van start gegaan. Het plan bestaat uit een onderzoeksprogramma, het opzetten van een integrale registratie van mensen met dementie en het opzetten van een e-health portal voor professionals, patiënten en hun naasten. Het Deltaplan duurt 8 jaar en levert naar verwachting 3 miljard euro in 2020 op.
Het Deltaplan is een publiek-privaat samenwerkingsverband van overheid, bedrijfsleven, patiëntenorganisaties, wetenschappers en zorgaanbieders, om te komen tot:

 • een betere preventie, uitstel en behandeling van dementie;
 • goede dementiezorg en mantelzorgondersteuning;
 • houdbare zorg tegen beheersbare kosten;
 • een dementievriendelijke samenleving.

Bronnen

Contactinfo

 • 078 - 770 85 00
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Karel Lotsyweg 40
  Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn