Interventies Dementie

Dementieconsulenten zijn onderdeel van de ketenzorg dementie. De dementieconsulent probeert zoveel mogelijk samenwerking rond de thuiswonende cliënt patiënt op te bouwen. Om te voorkomen dat mensen met dementie en hun mantelzorgers in een sociaal isolement terecht komen, zijn ontmoetingsmogelijkheden, activiteiten en ondersteuning nodig.

Bevorderen van ketenzorg dementie
Ketenzorg is het samenhangend geheel van zorginspanningen die door verschillende zorgaanbieders onder een herkenbare regiefunctie wordt geleverd. Het cliëntproces staat hierbij centraal. Dit blijkt uit geformaliseerde afspraken tussen betrokken zorgaanbieders over samenhang en continuïteit.

De subregio Hoeksche Waard valt onder Ketenzorg Dementie Zuid-Hollandse Eilanden. In de Hoeksche Waard zijn zes dementieconsulenten actief (op 30 april 2014), zij hebben samen 225 cliënten in zorg. De subregio’s Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden vallen onder Ketenzorg Dementie Waardenland. In deze subregio’s waren in 2013 in totaal 22 dementieconsulenten werkzaam. Zij begeleidden samen rond de 2.000 cliënten.

Figuur 1. Ketenzorg dementie (Bron: Lokale ketenzorg dementie, adviesnotitie voor gemeenten in Waardenland, 2013).

ketenzorg dementie

Begeleiding door een dementieconsulent
Dementieconsulenten (of casemanagers dementie) bieden systematisch gecoördineerde zorg en de nodige ondersteuning op het terrein van behandeling, zorg en welzijn bij dementie. Deze zorg wordt geboden door een vaste professional. De dementieconsulent probeert zoveel mogelijk samenwerking rond de cliënt op te bouwen. De gezamenlijke zorg en ondersteuning is gericht op thuiswonende mensen en hun naasten, gedurende het hele traject tot opname of overlijden.
De dementieconsulenten zijn een belangrijke schakel in de (keten)zorg voor mensen met dementie in de regio.

Aansluiting tussen regionale keten en Wijknetwerken
Gemeenten zetten in op een betere koppeling tussen zorg en welzijn waardoor mensen langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Met invoering van sociale wijkteams krijgen burgers een duidelijker aanspreekpunt voor zorg en welzijn en worden zorg, vrijwilligerswerk, onderwijs, veiligheid en actieve wijkbewoners in netwerken verbonden.
Vanuit de ketenzorg dementie wordt gewerkt aan een efficiënte en doelmatige samenwerking tussen de wijknetwerken en de dementieconsulenten.

Zorgdragen voor voldoende voorzieningen voor mensen met dementie
Het is belangrijk te voorkomen dat mensen met dementie en hun naasten in een sociaal isolement terecht komen. Hiervoor zijn voldoende ontmoetingsmogelijkheden, afgestemde activiteiten en voorzieningen voor oppas of tijdelijke opvang nodig. De activiteiten en opvang moeten aansluiten bij de behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers, om zo het zo lang mogelijk thuis wonen te ondersteunen.

Alzheimer Café voor mensen met dementie en hun naasten
Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden. De maandelijkse bijeenkomsten starten meestal met een interview met betrokkenen (mensen met dementie, familie of een professional) of een lezing. Daarna kunnen de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen uitwisselen. In de regio Waardenland zijn acht Alzheimer Cafés.

De Alzheimertelefoon voor hulp bij dementie
De Alzheimertelefoon biedt 24 uur per dag, zeven dagen per week, hulp bij dementie via de telefoon. De Alzheimertelefoon is bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800 - 5088. Bij de Alzheimertelefoon kan men terecht voor advies over de omgang met mensen met dementie. De vrijwilligers aan de telefoon zijn ervaringsdeskundigen of deskundigen met een gerelateerde professionele achtergrond.

Bronnen

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn