Omvang Hart- en vaatziekten

In de regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) hebben op 1 januari 2013 ruim 18.000 inwoners een coronaire hartziekte en ruim 5.000 een CVA (beroerte). De sterfte aan coronaire hartziekten is in de regio ZHZ lager dan in Nederland.

Laagopgeleiden hebben vaker ooit een CVA gehad
In 2012 geeft 3% van de volwassen bevolking in de regio Zuid Holland Zuid (ZHZ) aan ooit een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct te hebben gehad. Meer ouderen (65+) (9%) dan 19 tot en met 64-jarigen (1%) geven aan ooit een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct te hebben gehad.  2% van de ouderen geeft aan in het afgelopen jaar een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct te hebben gehad.

Meer laagopgeleiden (5%) dan midden- en hoogopgeleiden (2%) geven aan ooit een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct te hebben gehad.

Aantal opgenomen CVA-patiënten gestegen
In 2013 zijn in totaal 887 CVA- patiënten opgenomen in het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Dit is meer dan in 2012 (793 opnames), 2011 (765 opnames) en 2010 (656 opnames). In 2013 gaat 70% van de CVA-patiënten die worden opgenomen na hun opname weer naar huis, 2% gaat naar een revalidatiecentrum, 14% naar een CVA-unit verpleeghuis en 3% naar een permanente plek in een verpleeghuis, 6% van de CVA-patiënten overlijdt in het ziekenhuis. Na de CVA-revalidatie gaat 75% weer naar huis.

Tabel 1. Aantal CVA-patiënten opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis (Bron: Benchmark 2012, 2013 Kennisnetwerk CVA Nederland).

  2010 2011 2012 2013
Aantal opnames CVA-patiënten 656 765 793 887


Eén op de tien ouderen heeft ooit een hartinfarct gehad
In de regio ZHZ geeft 3% van de volwassen bevolking aan ooit een hartinfarct te hebben gehad. Eén op de tien ouderen (65+) heeft ooit een hartinfarct gehad, dit is meer dan 19 tot en met 64-jarigen (2%). Van de ouderen geeft 1% aan in het afgelopen jaar een hartinfarct te hebben gehad. Meer mannen (5%) dan vrouwen (2%) geven aan ooit een hartinfarct te hebben gehad. Laagopgeleiden (5%) geven vaker aan ooit een hartinfarct te hebben gehad dan midden- en hoogopgeleiden (2%).

Van de volwassen bevolking in de regio ZHZ geeft 2% aan een andere ernstige hartaandoening te hebben gehad in de afgelopen 12 maanden. Meer ouderen (7%) dan 19 tot en met 64-jarigen (1%) geven aan een andere ernstige hartaandoening te hebben gehad in het afgelopen jaar.

Coronaire hartziekten meest voorkomende hart- en vaatziekte
In de regio ZHZ hebben naar schatting ruim 18.000 mensen een coronaire hartziekte. Dit is de meest voorkomende hart- en vaatziekte in de regio ZHZ. Het grootste deel (ongeveer tweederde) daarvan is man.

Tabel 2. Prevalentie hart- en vaatziekten in de regio ZHZ in 2013 (Bron: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, 2014).

 Prevalentie aantal in regio ZHZ in 2013 
   

Mannen

Vrouwen
Coronaire hartziekten 18.600

 11.800

6.700

CVA (beroerte) 5.400

2.800

2.600

Hartritmestoornissen 6.100

3.300

2.800

Hartfalen 4.400

1.940

2.490


Sterfte coronaire hartziekten in de regio ZHZ lager dan in Nederland
In de regio ZHZ sterven in de periode 2009-2012 per jaar 19,1 per 10.000 inwoners aan hart- en vaatziekten. Dit is vergelijkbaar met aantal sterfgevallen in Nederland. Er sterven minder mensen per 10.000 inwoners in de regio ZHZ aan coronaire hartziekten en acuut hartinfarct ten opzichte van Nederland.

Tabel 3. Sterfte per 10.000 inwoners per jaar als gevolg van hart- en vaatziekten in de regio ZHZ en Nederland over de periode 2009-2012 gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht (Bron: Sterfte aan hart- en vaatziekten, Zorgatlas 2009-2012)

  Regio ZHZ Nederland
Ziekten van het hartvaatstelsel totaal 19,1 19,2
Coronaire hartziekten  4,6*  5,1
Acuut hartinfarct  2,9*  3,3
CVA (beroerte)  4,5  4,3
Hartfalen  3,3  3,1
Overige hartziekten  6,4  6,1
Overige coronaire hartziekten  1,7  1,8

*   significant verschillend van het gemiddelde in Nederland p <0.05

Geen verschillen hart- en vaatziekten tussen subregio’s ZHZ
Er zijn geen verschillen in subregio’s als het gaat om volwassenen die aangeven ooit een beroerte, herseninfarct of hersenbloeding hebben gehad. In de gemeente Binnenmaas geven meer volwassenen (5%) aan dat zij ooit een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct hebben gehad dan in de rest van de regio ZHZ.

Er zijn geen verschillen in subregio’s als het gaat om volwassenen die aangeven ooit een hartinfarct te hebben gehad. In de gemeente Molenwaard geven minder volwassenen (2%) aan dat zij ooit een hartinfarct hebben gehad dan in de rest van de regio ZHZ.

Eén op de vijf volwassenen heeft last van hoge bloeddruk
Eén op de vijf volwassenen in de regio ZHZ geeft aan dat zij in het afgelopen jaar last hebben gehad van een hoge bloeddruk (een risicofactor voor hart- en vaatziekten). Onder ouderen (65+)  is dit percentage hoger. Bijna de helft van ouderen zegt last te hebben gehad van een hoge bloeddruk in het afgelopen jaar. Meer laagopgeleiden (30%) dan midden- of hoogopgeleiden (resp. 14%, 13%) hebben het afgelopen jaar last gehad van een hoge bloeddruk.

Figuur 1. Percentage volwassenen dat aangeeft het afgelopen jaar last te hebben gehad van een hoge bloeddruk naar leeftijdscategorie (Bron: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012).

Hart vaatziekten omvang

Bronnen

Voetnoot

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn