Definitie Ambulancezorg en Spoedeisende hulp

De spoedeisende hulp (SEH) in het ziekenhuis is gespecialiseerd in zorg aan ongevalslachtoffers en acute aandoeningen. De ambulancezorg is een belangrijke schakel in de spoedeisende hulp.

Ambulancezorg belangrijke schakel in spoedeisende hulp
Ambulancezorg begint bij een melding van een acute aandoening of letsel aan een Meldkamer Ambulancezorg (MKA) en eindigt na hulpverlening aan de patiënt. Bij een melding waarbij gevaar bestaat voor iemands leven of blijvende invaliditeit (A1-urgentie) is de streefnorm dat de ambulance binnen 15 minuten na ontvangst van de melding ter plaatse is. De ambulance voert dan licht- en geluidssignalen. Als er geen direct levensgevaar is maar snelle hulp wel wenselijk is, wordt de ambulance geacht binnen uiterlijk dertig minuten ter plaatse te zijn (A2-urgentie).

Indien nodig gaat deze hulpverlening gepaard met vervoer van de patiënt en overdracht aan een andere zorgverlener, meestal een ziekenhuis. Daarmee is de ambulancezorg een belangrijke schakel in de keten van spoedeisende medische hulpverlening. Naast deze acute spoedeisende hulp verzorgt de ambulancezorg planbaar (besteld) patiëntenvervoer ambulancezorg, veelal betreft dit vervoer van patiënten van en naar ziekenhuizen.

Spoedeisende hulp: afdeling ziekenhuis voor acute zorg
Een spoedeisende hulp (SEH) is een gespecialiseerde afdeling van een ziekenhuis die erop gericht is medische en verpleegkundige zorg te verlenen aan ongevalslachtoffers en aan patiënten met acute aandoeningen. De SEH is een van de diensten waar men terecht kan in geval van acute zorg, naast de huisartsen(post)) of het alarmnummer voor ambulancezorg. Een huisarts kan een patiënt naar de SEH doorverwijzen voor verdere diagnostiek, zoals het maken van een röntgenfoto, en verdere behandeling door een specialist. In de spoedeisende ambulancezorg worden patiënten na stabilisatie en behandeling ter plekke in veel gevallen vervoerd naar een SEH. Daar vindt verdere behandeling plaats en volgt eventueel een ziekenhuisopname. Patiënten komen ook op eigen gelegenheid (met of zonder verwijzing van de huisarts) naar de afdeling vanwege een spoedeisend gezondheidsprobleem. Soms komt men ook op de SEH voor controle of nabehandeling.

Naast de afdeling spoedeisende hulp in een ziekenhuis, maakt ook verloskunde deel uit van de acute zorg. Ongeacht de vraag, moeten 24 uur per dag gynaecologen, anesthesiologen, verloskundigen, kinderartsen, verpleegkundigen en ander ziekenhuispersoneel paraat staan.

Beleidsregels stellen dat de spreiding van afdelingen SEH's en van acute verloskunde zodanig dient te zijn dat iedere Nederlander binnen 45 minuten na melding van een spoedeisende hulpvraag naar een SEH of afdeling verloskunde vervoerd kan worden door een ambulance.

Beleidsmogelijkheden van gemeenten op het gebied van zorg liggen met name op het gebied van de toegankelijkheid van de zorg. In het geval van ambulancezorg is het van belang dat ambulances tijdig de juiste plek bereiken. In het geval van spoedeisende hulp is ook het aspect tijdigheid van belang (hoe snel kan iemand op een spoedeisende eerste hulppost (SEH) zijn en hoe snel wordt iemand geholpen), het Triagesysteem is daarbij een goed hulpmiddel, maar ook de samenwerking tussen hulpverlenende instanties.

 

 

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn