Definitie GGZ

In januari 2014 is de Basis GGZ gestart. Binnen de GGZ zijn drie schillen te onderscheiden: de huisarts, de basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ.

GGZ is gericht op psychische aandoeningen
De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) richt zich op:

 • het voorkómen van psychische aandoeningen;
 • het behandelen en genezen van psychische aandoeningen;
 • het zo goed mogelijk laten deelnemen van mensen met een chronische psychische aandoening aan de samenleving;
 • het bieden van (ongevraagde) hulp aan mensen die ernstig verward en/of verslaafd zijn en die uit zichzelf geen hulp zoeken.

Zo min mogelijk (dure) gespecialiseerde zorg
Vanaf 1 januari 2014 worden mensen met psychische klachten minder vaak doorverwezen naar een gespecialiseerde organisatie voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De GGZ-zorg wordt als volgt ingedeeld:

 • Huisartsenzorg en GGZ-ondersteuning
 • (Generalistische) Basis GGZ
 • Specialistische GGZ

Deze indeling is gebaseerd op hoe licht of ernstig de problemen zijn, wie de behandeling biedt en hoe de hulp wordt bekostigd.

Huisartsenzorg en GGZ-ondersteuning
Waarvoor? Lichte psychische klachten
Behandelaar Huisarts of een praktijkondersteuner GGZ
Locatie In de huisartsenpraktijk
Behandeling Meestal één of enkele sessies met verschillende vormen van gedrags- en psychotherapie, soms aangevuld met hulp via internet. Mogelijk zijn daarnaast medicijnen nodig.

(Generalistische) Basis GGZ
Waarvoor? Lichte tot matig ernstig psychische problemen
Behandelaar GGZ-hulpverlener, bijvoorbeeld een GZ-psycholoog, een psychotherapeut of een verpleegkundig specialist. Dit kan een zelfstandig gevestigde hulpverlener zijn, maar ook iemand die bij een GGZ-organisatie werkt
Locatie Praktijk van de hulpverlener of een locatie van een GGZ-organisatie
Behandeling De behandeling bestaat uit maximaal 12 sessies met verschillende vormen van gedrags- en psychotherapie, soms aangevuld met hulp via internet. Mogelijk zijn daarnaast medicijnen nodig
Hulp regelen Voor behandeling in de Generalistische Basis GGZ is een verwijzing nodig van de (huis)arts

Gespecialiseerde GGZ
Waarvoor? Ernstige of complexe psychische aandoeningen
Behandelaar Een deskundige of een team van deskundigen in de gespecialiseerde GGZ. Bijvoorbeeld een psychiater, psycholoog of psychotherapeut. Ook andere deskundigen, zoals verpleegkundigen of vaktherapeuten kunnen deel uitmaken van het behandelteam
Locatie Meestal vindt behandeling plaats op de polikliniek. Een aantal cliënten wordt thuis behandeld. Soms is het noodzakelijk iemand voor behandeling op te nemen in een kliniek
Behandeling De behandeling bestaat meestal uit verschillende vormen van gedrags- en psychotherapie en kan worden aangevuld met andere soorten therapie of hulp via internet. Mogelijk zijn daarnaast medicijnen nodig
Hulp regelen Voor behandeling in de Gespecialiseerde GGZ is een verwijzing nodig van de (huis)arts

Verslavingszorg en forensische zorg apart
Verslavingszorg is een gespecialiseerde vorm van geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg. De verslavingszorg behandelt mensen met verslavingsproblemen volgens vaste methoden en voorschriften. Verslavingsproblemen houdt in het gebruik/misbruik van en de verslaving aan nicotine, alcohol, drugs, slaap- en kalmeringsmiddelen en gokken. In Nederland zijn ongeveer 15 instellingen voor gespecialiseerde verslavingszorg. In deze instellingen werken artsen, verpleegkundigen, psychologen en psychiaters.

De forensische zorg is bedoeld voor mensen met een psychische of psychiatrische stoornis, die een strafbaar feit hebben gepleegd en bij wie het risico hoog is dat zij opnieuw een strafbaar feit gaan plegen. Een rechter kan dan een justitiabele veroordelen tot het ondergaan van zorg.

Jeugd GGZ anders dan volwassen GGZ
Jeugd GGZ is geestelijke gezondheidszorg voor kinderen tot en met 17 jaar. Alleen kinderen met symptomen die duiden op een ernstige psychische stoornis komen in aanmerking voor de specialistische jeugd GGZ. De behandeling van complexe psychische stoornissen of van een combinatie van psychische en lichamelijke problemen gebeurt onder meer door psychiaters, gz-psychologen en verpleegkundigen.

De behandelaars zijn gespecialiseerd in de psychische ontwikkeling van kinderen en de samenhang met opvoedings- en gedragsproblemen. De hulpverleners uit de GGZ zijn ook actief in de samenwerking met andere
jeugdzorgorganisaties en het onderwijs. Zij adviseren over omgaan met psychische stoornissen en het aanleren van een psychisch gezonde leefstijl. De GGZ betrekt ook ouders bij de behandeling.

Kinderen kunnen alleen binnen de tweedelijns jeugd GGZ worden onderzocht en behandeld met een verwijsbrief van een officiële
verwijzer. In de meeste gevallen is dat de huisarts.

Bronnen

Contactinfo

 • 078 - 770 85 00
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Karel Lotsyweg 40
  Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn