Omvang GGZ

Wat betreft de omvang van GGZ, zijn verschillende benadervormen. Het aantal beschikbare GGZ-plaatsen, de financieringsstromen, alsook het aantal gebruikers kunnen in kaart worden gebracht.

Aantal GGZ instellingen in Nederland
Het grootste deel van de GGZ in Nederland wordt geboden door circa 40 regionaal georiënteerde, 'geïntegreerde' instellingen. Ieder van deze instellingen biedt nagenoeg het complete pallet aan GGZ-voorzieningen.
Gezamenlijk zijn deze instellingen verantwoordelijk voor circa drie kwart van de totale GGZ-uitgaven.
Het overige kwart komt voor rekening van kleinere, gespecialiseerde instellingen en zelfstandig gevestigde hulpverleners. De meeste cliënten ontvangen bij de GGZ ambulante hulp. Het grootste deel van de uitgaven gaat naar de klinische en residentiële zorg.

Aantal GGZ-instellingen 2006 (lid van GGZ Nederland)
Brede, geïntegreerde ggz-instelling 41
   
Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis (zelfstandig)  3
Riagg (zelfstandig)  7
Ribw (zelfstandig) 20
   
Gespecialiseerde kinder- en jeugdpsychiatrische kliniek (zelfstandig) 10
Gespecialiseerde instelling voor verslavingszorg (zelfstandig) 13
Gespecialiseerde instelling voor forensische zorg (zelfstandig)  6
   
Totaal 100

De meeste cliënten - circa 700.00 op jaarbasis - ontvangen bij de GGZ ambulante hulp. De duur en de intensiteit van die hulp variëren sterk. Bij tweederde van de cliënten blijft de hulp beperkt tot maximaal 10 gesprekken.

Mensen met stemmingsklachten, gedragsklachten, angst- en spanningsklachten, fobische klachten of dwangklachten krijgen veelal hulp in de GGZ. De meeste cliënten krijgen hiervoor ambulante hulp. Dit beeld is de afgelopen jaren constant.
Mensen met psychotische stoornissen worden verhoudingsgewijs vaker klinisch behandeld (dus langduriger in een instelling) dan mensen met een angst- of stressgebonden stoornis, een stemmingsstoornis of andere neurotische stoornissen.

Uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat in 2009 1,75% van de Nederlanders gebruik maakte van de eerstelijns curatieve GGZ. Zo’n 5,25% maakte gebruik van tweedelijns curatieve GGZ.

Wie maken gebruik van geestelijke gezondheidszorg?
Op de markt voor de eerstelijns curatieve GGZ zijn de patiënten de mensen met lichte psychologische problemen die hiervoor zelf hulp zoeken ofwel worden doorverwezen voor deze hulp.
De patiënten op de markt voor tweedelijns curatieve GGZ zijn de patiënten die een verwijzing hebben voor deze zorg. In de langdurende GGZ zijn de patiënten degenen met een indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of het Bureau Jeugdzorg (BJZ).
In onderstaande tabel  worden van de drie sectoren (eerstelijn, tweedelijn en langdurende GGZ) de aantallen patiënten getoond over de periode 2009-2011.

Tabel 1: Aantal patiënten GGZ sector in Nederland (bron; APE (2009), Vektis (2010-2011)

  2009 2010 2011 Gemiddelde groei 2009-2011
Eerstelijn 288.908 305.330 328.368 6,6%
Tweedelijn 865.711 929.164 952.131 4,9%
Langdurende GGZ 71.004 83.666 91.132 13,4%
Totaal 1.225.623 1.318.160 1.371.631 5,4%
 
Omvang Jeugd GGZ
Ongeveer 5% van alle jeugdigen in Nederland heeft een
psychische stoornis die leidt tot ernstige beperkingen in hun
functioneren en/of risico’s van een verstoorde ontwikkeling.
Het gaat dan om jaarlijks ongeveer 170.000 kinderen, van de
3,5 miljoen kinderen tot en met 17 jaar in Nederland. In Zuid-Holland Zuid komt dit neer op ongeveer 5.250 kinderen tot en met 17 jaar.

In 2010 is door GGZ Nederland en CBS voor Nederland bekeken hoeveel actieve zorgtrajecten bij 0-17 jarigen zijn ingezet. Deze cijfers zijn geëxtrapoleerd (aan de hand van Nederlandse cijfers zijn schattingen gemaakt voor de regio) voor Zuid-Holland Zuid en in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 2: Actieve zorgtrajecten in 2010 voor 0-17 jarigen naar leeftijd en geslacht, geëxtrapoleerd voor Zuid-Holland Zuid

  Man Vrouw Totaal
0-5 jaar 210 95 305
6-11 jaar 1.610 640 2.250
12-17 jaar 1.660 1.035 2.695
Totaal 3.480 1.770 5.250

Na een aantal jaren van een sterk groeiend aantal behandelingen in de jeugd GGZ, is er sinds 2010 een afname te zien. In 2012 was ook sprake van een krimpend aantal klinische opnames. Mede dankzij het feit dat de jeugd GGZ in staat is vooral ambulant en kortdurend te werken, nemen de zorgkosten per jeugdige jaarlijks af.

Bronnen

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn