Definitie Langdurige zorg en Ondersteuning

Langdurige zorg is zorg voor mensen die langere tijd intensieve zorg nodig hebben. De Rijksoverheid en de zorgverzekeraar zijn samen verantwoordelijk voor de langdurige intensieve zorg. In tegenstelling tot de minder intensieve zorg (ondersteuning) en jeugdhulp wat de verantwoordelijkheid van gemeenten is.

24-uurs zorg in de Wet langdurige zorg
Mensen die de hele dag (24 uur per dag) zorg of toezicht nodig hebben, hebben recht op verblijf in een zorginstelling. Het gaat dan om zware zorg voor bijvoorbeeld kwetsbare ouderen, gehandicapten of mensen met een psychische aandoening. Het gaat ook om zorg voor kinderen die op grond van ernstige beperkingen 24 uur per dag toezicht nodig hebben (alle andere zorg voor kinderen is verantwoordelijkheid van de gemeenten geworden).
Deze intensieve zorg valt onder de Wet langdurige zorg  (Wlz) en is de verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen is een indicatiebesluit nodig. Een indicatiebesluit moet bij Centrum Indicatiestelling zorg worden aangevraagd. Thuis (blijven) wonen kan ook, maar alleen als de levering van de zorg thuis verantwoord is en als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling. Het zorgkantoor beoordeelt of het verantwoord is om thuis te blijven wonen.
Voor de zorg thuis zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Volledig pakket thuis: De zorginstelling verzorgt alle zorg en ondersteuning waarvoor de Wlz-indicatie is afgegeven net als bij verblijf in de instelling.
 • Modulair pakket thuis: de zorginstelling verzorgt een deel van de zorg. De rest regelt de cliënt zelf met het persoonsgebonden budget.
 • Persoonsgebonden budget: alle zorg wordt door de cliënt zelf geregeld.


Nieuwe zorg in de Zorgverzekeringswet
Verpleging en verzorging thuis is onderdeel van het basispakket van de zorgverzekering en wordt verzorgd door de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige bepaalt samen met de cliënt en eventueel de arts welke zorg nodig is. De wijkverpleegkundige maakt afspraken met de gemeente over zorg, welzijn en wonen. De zorg kan gegeven worden door een verpleegkundige of andere zorgverlener. Het betreft medische ofwel geneeskundige zorg zoals bijvoorbeeld het toedienen van medicatie.

Ondersteuning thuis door de gemeente via Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
De Wet maatschappelijke ondersteuning is een taak van gemeenten
(Wmo 2015). Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen blijven doen in de samenleving. Ondersteuning komt bij voorkeur uit de eigen omgeving, zoals van vrienden, familie en buren.
Voor mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn, zijn gemeenten verantwoordelijk voor (niet-medische) ondersteuning, zoals bijvoorbeeld:

 • Begeleiding en dagbesteding;
 • Ondersteuning om mantelzorgers tijdelijk te ontlasten;
 • Een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis.


Iedere gemeente of regio organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Zo loopt de toegang tot de maatwerkvoorzieningen Wmo in de Drechtsteden in 2015 nog via de gemeente (Sociale Dienst Drechtsteden). In pilots worden mogelijkheden onderzocht om de toegang op termijn meer over te laten aan de lokale professionals. In de regio's Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Hoeksche Waard loopt de toegang via de lokale basisvoorzieningen (zoals bijvoorbeeld het consultatiebureau, de huisarts, het Wmo-loket, scholen en welzijnsinstellingen) die de enkelvoudige ondersteuningsvragen afhandelen. Het Sociaal Team (al dan niet met geïntegreerd jeugdteam) is voor de complexe en meervoudige ondersteuningsvragen. De aangewezen instantie of de gemeente doet onderzoek naar de persoonlijke situatie zodat passende ondersteuning gevonden kan worden.

De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekken. Met een pgb kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betalingen van de zorg uit het pgb. Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen.

Bronnen

Contactinfo

 • 078 - 770 85 00
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Karel Lotsyweg 40
  Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn