Beleid Ziekenhuis

Het borgen van kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare ziekenhuiszorg vraagt om een integrale visie van de zorg in de regio. In Zuid-Holland Zuid werken de ziekenhuizen nauw samen.

Veranderingen in ziekenhuiszorg vragen om meer samenwerking
Het beleid van het Albert Schweitzer Ziekenhuis is erop gericht drie publieke belangen te borgen: kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Het borgen van deze belangen, ook in de toekomst, vraagt om een integrale visie van de zorg in de regio, van de zorg in de keten en van de zorg binnen de ziekenhuismuren. Zeker gezien de ontwikkelingen waarbinnen de ziekenhuiszorg zich momenteel en de komende jaren begeeft:

veranderingen in de patiëntenpopulatie: meer patiënten met multimorbiditeit, wat vraagt ommeer multidisciplinaire zorg en betere regie op chronische zorg;

 • het belang van het borgen van kwaliteit en veiligheid in een steeds complexere organisatie neemt toe. Dit uit zich onder andere in volumenormen, concentratie van complexe zorg, een andere inrichting van acute zorg en de oprichting van een kwaliteitsinstituut, schaalvergroting binnen de laboratoriumdiagnostiek.
 • meer sturing op concentratie van voorzieningen doordat verschillende wetenschappelijke verenigingen van medische specialismen volumenormen bepalen en zorgverzekeraars selectiever contracteren;
 • medisch-technologische ontwikkelingen op het gebied van onder andere diagnostiek, invasieve behandeling (wordt minder) en medicatie op maat. Steeds meer wordt de vraag relevant of alles moet wat medisch-technisch gezien mogelijk is: Willen we alles en kunnen of willen we het als maatschappij financieren?;
 • steeds grotere rol van ICT, op allerlei terreinen, zoals e-health, het Elektronisch Patiëntendossier (EPD), social media en teleconsult;
 • de interne organisatie van het ziekenhuis verandert: meer sub-en superspecialisatie, er wordt vaker in deeltijd gewerkt en er ontstaat zogeheten horizontale en verticale taakherschikking; denk aan de verpleegkundig specialist en de ziekenhuisarts;
 • meer aandacht voor de uitkomsten van zorg, zowel medisch inhoudelijk als door de ogen van de patiënt.

In Zuid-Holland Zuid werken ziekenhuizen nauw samen
Voor toekomstbestendige ziekenhuiszorg zoeken ziekenhuizen steeds meer naar synergie en schaalvoordelen, door uiteenlopende vormen van samenwerking of fusie. Zo ook in de regio Zuid-Holland Zuid: het Beatrix ziekenhuis, onderdeel van Rivas Zorggroep, en het Albert Schweitzer Ziekenhuis werken nauw samen. In 2013 is een bestuurlijke fusie aangekondigd tussen beide ziekenhuizen. Het doel hiervan is een zo breed en goed mogelijk pakket zorg en diensten te kunnen blijven garanderen; altijd dichtbij voor de inwoners.

Het ASz speelt als STZ-ziekenhuis een belangrijke rol als het gaat om de organisatie van de ziekenhuiszorg in de regio Zuid-Holland Zuid. Het ziekenhuis wordt meer een ‘behandel-/interventiecentrum’. De verpleegduur wordt korter en er zijn meer dagopnamen. Patiënten stromen sneller door en voor- en nazorg worden steeds belangrijker. Dit betekent dat ook nauwe samenwerking zowel binnen het ziekenhuis (multidisciplinaire samenwerking) als met de eerste lijn en zorg thuis steeds belangrijk wordt. Hierbij prevaleren kwaliteit, doelmatigheid en de toekomstbestendigheid van de organisatie boven het belang van de specialist of medewerker.

Contactinfo

 • 078 - 770 85 00
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Karel Lotsyweg 40
  Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn