Omvang Ziekenhuis

In de regio Zuid-Holland Zuid is de toegankelijkheid van ziekenhuiszorg goed: de bereikbaarheid en de wachttijden liggen grotendeels binnen de normen. Het specialisme chirurgie is verantwoordelijk voor het grootste aantal opnamen zowel nu als in 2025. Laagopgeleiden, vrouwen en ouderen maken het meest gebruik van ziekenhuiszorg.

Toename van medisch specialisten, afname ziekenhuisbedden
Sinds 2000 is er landelijk een stijging van het aantal medisch specialisten. Dit heeft te maken met de ontwikkeling naar meer specialistische zorg.
Tegelijk is er een afname in het aantal ziekenhuisbedden. In ziekenhuizen vindt extramuralisering plaats: kortere ligduur en toename van dagbehandelingen en poliklinische behandelingen.

Laag opgeleiden meeste contact met medisch specialist
Hoe ouder mensen worden hoe vaker zij contact hebben met een medisch specialist. Van de 19 tot 34 jarigen heeft ruim een kwart contact met de medisch specialist, terwijl dit bij de ouderen (65 jaar en ouder) ver boven de 50% is.
Van de vrouwen heeft 40% afgelopen jaar contact gehad met de medisch specialist, bij mannen is dit percentage met 36% iets lager. Laag opgeleiden hebben vaker contact met de medisch specialist (44%) dan midden- (35%) hoogopgeleiden (33%). Deze gegevens zijn gebaseerd op zelfrapportage.

Zorggebruik DBC-trajecten groot verschil tussen gemeenten
Het gebruik van medisch-specialistische zorg in Nederland kan in kaart gebracht worden met behulp van Diagnose Behandeling Combinaties (DBC-trajecten). Een DBC-traject is een zorgpakket met alle onderdelen van een behandeling die een patiënt in een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC) krijgt voor een bepaalde aandoening. Het aantal inwoners dat in een traject van diagnose-behandelcombinatie zit verschilt per gemeente. In Gorinchem en Leerdam hebben veruit de meeste inwoners een DBC: 95 en 92 per 100 inwoners. In Strijen en Molenwaard ligt dit met 68 en 66 stukken lager.

Tabel 1: DBC-trajecten

  Aantal DBC-trajecten* Aantal DBC-trajecten per 100 inwoners
Alblasserdam  15500 81
Dordrecht 99400 84
Gorinchem 33200 95
Hardinxveld-Giessendam 14100 80
Hendrik-Ido-Ambacht 23800 87
Leerdam 19100 92
Oud-Beijerland 19500 83
Binnenmaas 24200 84
Korendijk  8600 79
Papendrecht 25000 78
Sliedrecht 20800 86
Cromstrijen 10800 85
Strijen  6000 68
Zwijndrecht 39500 89
Giessenlanden 11400 79
Zederik  9900 74
Molenwaard 19300 66

* Afgerond op honderdtallen

 Meer vrouwen dan mannen opgenomen in ASZ
In 2013 zijn er ruim 31.000 opnamen geweest in het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) (zie tabel 1). De gemiddelde leeftijd van de patiënten die zijn opgenomen was 53 jaar. De jongste was 0 jaar en de oudste 103 jaar. Er zijn meer vrouwen dan mannen opgenomen: 56% ten opzichte van 44%. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door het hoge percentage vrouwen dat opgenomen wordt in de vruchtbare leeftijd bij het specialisme gynaecologie. Ook in de oudste leeftijdsgroep 85+ worden meer vrouwen dan mannen opgenomen, dit is inherent aan de bevolkingsopbouw: meer vrouwen dan mannen vallen binnen deze leeftijdsgroep.

Tabel 2: Verdeling mannen en vrouwen naar leeftijd van ziekenhuisopnamen in 2013 (Bron: Registratiesysteem ASZ).

  Man Vrouw Totaal
 0-14 jaar  1962  1517  3479
15-29 jaar   643  2405  3048
30-44 jaar  1006  2937  3943
45-59 jaar  2536  2739  5275
60-74 jaar  4126  3803  7929
75 jaar en ouder  3525  4248  7773
Totaal 13798 17649 31447

Chirurgie grootste specialisme in ASZ
Het grootste specialisme in het Albert Schweitzer Ziekenhuis is chirurgie. Chirurgie is verantwoordelijk voor bijna 20% van de opnamen, gevolgd door gynaecologie/ verloskunde en interne geneeskunde (beide 13%). Voor de absolute aantallen zie tabel 2.

Tabel 3: Trend in specialismen 2009 – 2013 (Bron: Registratiesysteem ASZ)

  2009 2010 2011 2012 2013
Chirurgie 5244 5435 5432 5461 5683
Gynaecologie / verloskunde 4216 4299 4248 4275 3989
Interne geneeskunde / Nefrologie 3730 4037 3971 4001 3808
Cardiologie 3564 3844 4122 4030 3812
Kindergeneeskunde / Neonatologie 2815 3045 2924 3255 3004


Grootste relatieve toename van specialisme geriatrie verwacht in 2025
Op basis van bevolkingsprognoses verwachten we in 2025 in het ASz de grootste absolute toenamen van de specialismen: cardiologie, interne geneeskunde en chirurgie (tabel 3). Ook in 2025 zal chirurgie het grootste specialisme zijn. Gynaecologie/ verloskunde zal zakken van het tweede naar het vierde grootste specialisme (tabel 4).
Relatief gezien wordt de grootste toename op het specialisme geriatrie verwacht.

Tabel 4: Aantal opnamen per specialisme in 2013 en de verwachting op basis van bevolkingsprognoses in 2025 (Bron: Registratiesysteem ASZ, CBS bevolkingsprognoses)

Specialisme Aantal opnamen 2013 Verwachtte opnamen 2025* Toe of afname (%)
Cardiologie 3812 4600  19
Chirurgie 5683 6300  11
Geriatrie  535  700  32
Gynaecologie /  verloskunde 3989 4200    5
Interne Geneeskunde /  nefrologie 3808 4500  18
Kindergeneeskunde /  neonatologie 3004 3000    1
KNO  228  250    4
Longziekten 2632 3000  15
MDL (Gastro-enterologie) 1343 1600  17
Neurochirurgie  428  500   7
Neurologie 2340 2700  15
Orthopedie 1643 1900  16
Plastische chirurgie  396  400   4
Urologie 1344 1600  20
Anesthesiologie  241  240   1

* op basis van prognoses in bevolkingsopbouw (leeftijd en geslacht). In deze prognoses is geen rekening gehouden met trends uit het verleden, wijzigingen in incidentie, prevalentie of beleid waardoor de aantallen in werkelijkheid lager of hoger kunnen uitvallen.

Tabel 5: Grootste specialismen in 2013 en de verwachting op basis van bevolkingsprognoses in 2025 (Bron: Registratiesysteem ASZ, CBS bevolkingsprognoses)

Ranking 2013 Ranking 2013 Ranking 2025
Chirurgie 1 1
Gynaecologie / verloskunde 2 4
Cardiologie 3 2
Interne geneeskunde / nefrologie 4 3
Kindergeneeskunde / neonatologie 5 5
Longziekten 6 6
Neurologie 7 7
Orthopedie 8 8
Urologie 9 10
MDL (Gastro-enterologie) 10 9
Geriatrie 11 11
Neurochirurgie 12 12
Plastische chirurgie 13 13
Anesthesiologie 14 15
KNO 15 14

Landelijk daling in wachttijd voor ziekenhuiszorg
Van de ziekenhuisafdelingen (specialismen) geeft 14% aan dat op 1 januari 2014 patiënten voor een bezoek aan de polikliniek rekening moeten houden met een wachttijd langer dan de Treeknorm. In januari 2009 was dit nog 24%. Ook de overschrijding van de Treeknorm voor behandeling en diagnostiek is ten opzichte van 2009 sterk afgenomen. De overschrijding van de Treeknorm voor diagnostiek is in 2014 ten opzichte van 2013 weer licht toegenomen in Nederland.
De wachttijden van het ASZ sluiten aan bij de landelijke trend.

Reistijd ziekenhuiszorg binnen de norm in Zuid-Holland Zuid
In de regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ)kunnen alle inwoners binnen 20 minuten in een ziekenhuis zijn voor dagelijkse ziekenhuiszorg. Dagelijkse ziekenhuiszorg is medisch-specialistische diagnostiek en behandeling waarvan men frequent gebruik moet kunnen maken. Over het algemeen is de bereikbaarheid van dit type zorg in heel Nederland goed: per auto kan bijna 99,8% van de Nederlandse bevolking een ziekenhuis binnen 30 minuten bereiken.
De reistijd voor de behandeling van longkanker, slokdarmkanker, alvleesklierkanker, leverkanker en een blaasverwijding is in sommige delen van onze regio, met name Molenwaard, langer dan 30 minuten. Toch kunnen alle inwoners uit Zuid-Holland Zuid binnen 45 minuten een locatie bereiken voor deze specialistische zorg.

Bronnen

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn