Definitie Zorg en Jeugd

Zorg voor jeugd is het bieden van ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders bij opvoed- en opgroeiproblemen, psychische problemen en stoornissen.

Figuur 1: Het jeugdzorgstelsel tot 2015 (Bron: Nederlands Jeugdinstituut (NJi); juli 2014)
ZorgenJeugd jeugdzorgstelsel

De nulde lijn
Eerst zijn er de algemene jeugdvoorzieningen. Deze worden ook wel pedagogische voorzieningen, de voorliggende voorzieningen of de nulde lijn genoemd. Dit zijn bijvoorbeeld scholen, kinderdagopvang, of verenigingen voor de jeugd (cultuur, sport, en spel). Dit soort voorzieningen zijn gericht op de ontwikkeling van kinderen en zijn plaatsen waar goed aan preventie kan worden gedaan. Door een vroege en goede signalering kunnen ernstigere problemen later worden voorkomen.

De eerste lijn
Onder de eerste lijn vallen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), opvoed- en opgroeiondersteuning, de advisering aan jongeren en opvoeder en lichte hulpverlening.

De JGZ bevordert, beschermt en beveiligt de gezondheid van de jeugd
De JGZ heeft een belangrijke preventieve functie. Het doel van de JGZ is het beschermen en bevorderen van de lichamelijke, sociale, en geestelijke gezondheid van jeugdigen van 0 tot 19 jaar, zowel voor individuen als op populatieniveau. De JGZ is een wettelijke taak van de gemeente (Wet publieke gezondheid). De gemeente moet er voor zorgen dat aan alle jeugdigen van 0 tot 19 jaar JGZ wordt geboden en dat hun de zorg wordt geboden die is vastgelegd in het Basistakenpakket JGZ. 

De JGZ:

 • volgt de lichamelijke, psychische, sociale en cognitieve ontwikkeling van de jeugd;
 • geeft informatie en advies aan ouders en kinderen over een gezonde ontwikkeling;
 • signaleert vroegtijdig mogelijke gezondheidsproblemen zoals groeistoornissen, overgewicht en psychosociale problemen;
 • biedt waar nodig adequate advisering, ondersteuning of doorverwijzing;

De JGZ heeft ook een signalerende en ondersteunende functie op het gebied van opvoeding:

 • de JGZ geeft aan ouders van jonge kinderen advies over opvoeding (veiligheid in de privésfeer, niet willen eten etc.), het stimuleren van de taalontwikkeling en een gezonde leefstijl (voeding en meeroken);
 • de JGZ besteedt in consulten aan 10-jarigen en ouder onder andere aandacht aan bewegen, voeding, roken, alcohol of seksueel gedrag.

De inhoud van het Basistakenpakket JGZ wordt gemoderniseerd. Monitoren, signaleren, vaccineren en screenen vormen nog steeds de kern van het nieuwe Basistakenpakket JGZ, net als voorlichting, advisering, ondersteuning, begeleiding, en toeleiding naar zorg. Nieuw in het Basistakenpakket JGZ zijn beleidsadvisering, ziekteverzuimbegeleiding van leerlingen en kortdurende lichte ondersteuning.

De tweede lijn
In principe geeft het Bureau Jeugdzorg (BJZ) indicaties af voor de jeugdzorg in de tweede lijn. Ook is het BJZ verantwoordelijk voor de taken van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De BJZ’s vallen onder de provincies. In de praktijk geven de huisarts en het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) in sommige gevallen ook indicaties voor jeugdzorg. Jeugdbescherming, justitiële jeugdinrichtingen en jeugdreclassering worden ingezet op aanwijzing van de rechter. In het onderwijs zijn er speciale commissies of indicatieorganen die leerlingen toekennen aan gespecialiseerde onderwijsvoorzieningen.

Onderdelen tweede lijn
De tweede lijn bestaat uit de volgende onderdelen:

zorgaanbieder van de provinciaal gefinancierde jeugdzorg Deze vorm van hulp omvat de 3 intensief ambulante hulpvormen en vormen van intensieve, gespecialiseerde pedagogische thuishulp, de daghulp (semi-residentiele zorg), dag- en nachthulp (residentiële zorg) en de pleegzorg. Ook de gesloten jeugdzorg hoort tot deze groep
jeugd-ggz (door zorgverzekeraars gefinancierde geestelijke gezondheidszorg voor jongeren) Deze omvat de ambulante ggz en de kinder- en jeugdpsychiatrische zorg (poliklinisch en klinische zorg).
jeugd-lvb Via de AWBZ gefinancierde zorg voor licht verstandelijk gehandicapten.
jeugdbescherming (Raad voor de kinderbescherming en de gezinsvoogdij), de justitiële jeugdinrichtingen en de jeugdreclassering  
de gespecialiseerde onderwijsvoorzieningen

Onder gespecialiseerde onderwijsvoorzieningen valt de ondersteuning van leerlingen met speciale behoeften met een leerlinggebonden budget, reboundvoorzieningen, het speciale onderwijs in cluster 1 tot en met 4.

 

Bronnen

Contactinfo

 • 078 - 770 85 00
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Karel Lotsyweg 40
  Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn