Leer- en kwalificatieplicht

Op grond van de Leerplichtwet zijn kinderen volledig leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin zij vijf zijn geworden tot aan het einde van het schooljaar waarin zij zestien jaar worden.

De wettelijke taken van LVS zijn het toetsen van verzoeken met betrekking tot vrijstellingen en het afhandelen van verzuimmeldingen.

Daarnaast houdt LVS toezicht op de kwalificatieplicht. Deze plicht geldt voor jongeren die nog geen achttien jaar zijn en die de volledige leerplicht achter de rug hebben, maar nog geen startkwalificatie hebben behaald. Zij moeten een volledig onderwijsprogramma volgen, gericht op het behalen van een startkwalificatie: mbo2-, havo- of vwo-diploma.

RMC-trajectbegeleiding
Iedere jongere van 18 tot en met 22 jaar zonder startkwalificatie, wordt geregistreerd bij LVS. Jongeren die voortijdig de school verlaten worden door LVS waar mogelijk teruggeleid naar onderwijs of begeleid naar werk met een opleiding.DV LVS003