Wmo Toezicht

Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning in Nederland zijn wettelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. Zij zijn verplicht calamiteiten of geweld te melden bij de toezichthoudend ambtenaar van de gemeente. Dienst Gezondheid & Jeugd is toezichthouder in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Drechtsteden.
Voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden in opdracht van de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Molenwaard en Zederik en in de Drechtsteden in opdracht van de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Het melden van een calamiteit
Een calamiteit is: ‘Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, bij de uitvoering of levering van een Wmo-voorziening, die heeft plaatsgevonden gedurende de betrokkenheid van een instelling en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt kan leiden of heeft geleid’. (Definitie Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Met een calamiteit wordt onder andere bedoeld:

 • elk onverwacht en onbedoeld overlijden van een cliënt;
 • elke suïcide(poging) van een cliënt, die mogelijk samenhangt met tekortkomingen in de zorg;
 • ernstig en/of blijvend lichamelijk en psychisch letsel van een cliënt of van een ander als gevolg van het handelen van een cliënt;
 • ernstig grensoverschrijdend gedrag: fysiek, psychisch en/of seksueel door en jegens cliënten, door anderen;
 • een vermissing van een cliënt.


De melding dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie werkdagen na de calamiteit / het geweldsincident te geschieden.
In de procedure calamiteitentoezicht wordt ingegaan op de wijze van afhandeling van een melding. Een calamiteit kunt u melden via onderstaand meldingsformulier.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 078-7708500.

Wanneer u het onderstaande meldformulier heeft ingevuld en verzonden, ontvangt u hiervan per mail een bevestiging.

Meldingsformulier Calamiteit

Datum/periode waarop de calamiteit heeft plaatsgevonden
Ongeldige invoer

Datum van melding

Ongeldige invoer

Gegevens betrokken client
Naam
Ongeldige invoer

Adres
Ongeldige invoer

Postcode / Woonplaats
Ongeldige invoer

Man / Vrouw
Ongeldige invoer

BSN
Ongeldige invoer

Gemeente waar de beschikking is afgegeven
Ongeldige invoer

Contactpersoon om deze melding mee te bespreken
Naam contactpersoon
Ongeldige invoer

Telefoonnummer contactpersoon
Ongeldige invoer

Email adres contactpersoon
Ongeldige invoer

Functie contactpersoon
Ongeldige invoer

Locatie waar de calamiteit heeft plaatsgevonden
bij cliënt thuis of naam locatie aanbieder
Ongeldige invoer

naam aanbieder
Ongeldige invoer

naam gemeente
Ongeldige invoer

adresgegevens
Ongeldige invoer

Welk soort calamiteit wilt u melden?(*)
Ongeldige invoer

Anders, te weten
Ongeldige invoer

Binnen welke voorziening heeft de calamiteit plaatsgevonden?
Ongeldige invoer

Geslacht, achternaam, initialen en geboortedatum van alle betrokkenen cliënt(en)
Ongeldige invoer

Naam en functie beroepsbeoefenaar
Ongeldige invoer

Feitelijke omschrijving van de calamiteit, wat is er precies gebeurd?
Ongeldige invoer

Zijn er andere zorgaanbieders betrokken bij cliënt(en)(*)
Ongeldige invoer

Zo ja, welke?
Ongeldige invoer

Naam en contactgegevens trajecthouder/casemanager betrokken cliënt(en)
Ongeldige invoer

Is de veiligheid van overige cliënten en/of medewerkers nu gewaarborgd?(*)
Ongeldige invoer

Zo ja, welke verbetermaatregelen zijn er getroffen om herhaling te voorkomen en de veiligheid te waarborgen
Ongeldige invoer

Heeft u contact gehad met de gemeente over de calamiteit?
Ongeldige invoer

Zo ja, wie was uw contactpersoon (naam en contactgegevens)
Ongeldige invoer

Verwacht u dat de calamiteit leidt tot maatschappelijke onrust of publieksgevoelig is?
Ongeldige invoer

Is het incident gemeld bij andere instellingen (bv inspectie Jeugdzorg, IGZ, politie)?
Ongeldige invoer

Indien ja, welke?
Ongeldige invoer

Uw naam(*)
Ongeldige invoer

Uw e-mailadres(*)
Ongeldige invoer

Is er een tweede contactpersoon die wij voor nadere vragen kunnen benaderen?
Ongeldige invoer

Wat is uw relatie tot de organisatie waar u een melding over wilt indienen?
Ongeldige invoer

Indien van toepassing; naam en contactgegevens verantwoordelijke manager of directielid
Ongeldige invoer

Indien de calamiteit bij een andere organisatie heeft plaatsgevonden dan waar u maatschappelijke ondersteuning ontvangt of werkzaam bent
Ongeldige invoer

Overige informatie
Ongeldige invoer

* verplichte velden
Typ deze letters in(*)
                   Typ deze letters in
Ongeldige invoer

Ik heb kennis genomen van de Privacyverklaring en ga akkoord dat de DGJ de door mij ingevulde persoonsgegevens verwerkt(*)
Ongeldige invoer

Privacybeleid Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactinfo

 • 078 - 770 85 00
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Karel Lotsyweg 40
  Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn