Luchtvervuiling

Door verkeer, industrie en huishoudens komt fijn stof, ozon en stikstofdioxide in de lucht. Dit kan luchtweg- en hartklachten veroorzaken.

Welke klachten ontstaan door luchtvervuiling?
Hoesten, piepen en kortademigheid kunnen veroorzaakt worden door het inademen van vervuilde lucht. Ook kan een verstoorde hartslag of oogirritatie ontstaan. Als de luchtverontreiniging afneemt, verdwijnen bij de meeste mensen de klachten.
Langdurige inademing van kleine hoeveelheden luchtvervuiling kan ook leiden tot luchtweg- of hartklachten. Deze klachten treden na jaren op en zijn meestal blijvend.

Welke stoffen veroorzaken de klachten?
Fijn stof in de lucht is de belangrijkste veroorzaker van gezondheidsproblemen. Dit zijn hele kleine deeltjes, die diep in de longen kunnen doordringen. Het verkeer en de industrie veroorzaken het meeste fijn stof. Een open haard, barbecue of allesbrander zorgt echter ook voor fijn stof in de lucht. In de zomer kan ozon een rol spelen. Stikstofdioxide, uitgestoten door het verkeer, is ook een factor voor luchtverontreiniging, maar het effect op gezondheid is minder groot dan van fijn stof en ozon.

Wie hebben het meest last van luchtverontreiniging?
Sommige mensen zijn zeer gevoelig voor luchtvervuiling en krijgen sneller gezondheidsklachten dan anderen. Vooral oudere mensen, kinderen en mensen met een hart- of longziekte zijn extra gevoelig voor vervuilende stoffen in de lucht. Kinderen die dicht langs drukke wegen wonen of naar school gaan hebben gemiddeld genomen meer luchtwegklachten dan kinderen die ver van drukke wegen wonen of naar school gaan.

Wat zijn verschillen binnen Nederland en Europa?
De concentraties stikstofdioxide in de lucht zijn het hoogst in de Randstad en Zuid-Nederland. Ozonconcentraties zijn juist hoger op het platteland. Wat betreft fijn stof zijn de verschillen minder groot. Vervuilende stoffen kunnen zich over grote afstanden verplaatsen, waardoor een deel van de luchtvervuiling uit het buitenland komt. Toch wordt meer fijn stof vanuit Nederland verplaatst naar het buitenland, dan dat wij vanuit het buitenland binnenkrijgen. Maatregelen op het gebied van luchtvervuiling worden op Europees niveau genomen.