Gezondheidsmeter 2020

In september 2020 gaat een landelijk gezondheidsonderzoek van start. Dit onderzoek heet de Gezondheidsmeter Volwassen en Ouderen 2020. In totaal krijgen ruim 1,1 miljoen inwoners in Nederland van 18 jaar en ouder een vragenlijst van de regionale GGD. In onze regio Zuid-Holland Zuid gaat het om ongeveer 30.000 inwoners. Alle GGD’en in Nederland voeren dit onderzoek uit in opdracht van de gemeente. Met de gegevens kunnen gemeenten en GGD gericht activiteiten organiseren om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Door samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland.

Hieronder geven wij u achtergrondinformatie over het onderzoek en het doel ervan. Ook leggen wij u uit hoe met gegevens en privacy wordt omgegaan.

Achtergrond
De gemeente heeft allerlei taken en verantwoordelijkheden rond de volksgezondheid. Die staan beschreven in de Wet publieke gezondheid. Zo moet de gemeente de gezondheid van de burgers in kaart brengen. Dat doet de GGD voor de gemeente. De GGD verzamelt informatie via een vragenlijst over gezondheid, leefgewoonten en woonomgeving. De gemeente gebruikt de resultaten van het onderzoek voor het gezondheidsbeleid. Bijvoorbeeld: hoeveel inwoners roken er of hebben er overgewicht? Passen de voorzieningen bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven? Zijn er veranderingen vergeleken met het onderzoek van vier jaar geleden? En hoe zit het met de landelijke cijfers en met de cijfers van andere gemeenten?

Op basis van al deze gegevens stelt de gemeente elke vier jaar de gemeentelijke nota gezondheidsbeleid vast.

In 2012 is dit onderzoek voor de eerste keer uitgevoerd bij volwassenen van 19 jaar en ouder. Ruim 387.000 personen deden mee. In 2016 is het onderzoek voor de tweede keer uitgevoerd bij volwassenen van 18 jaar en ouder. Ruim 457.000 personen deden hieraan mee. De landelijke resultaten van het onderzoek uit 2016 leest u op de website: www.volksgezondheidenzorg.info

Doelgroep van het onderzoek
Niet iedereen ontvangt een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Het CBS heeft voor de GGD’en met een steekproef personen geselecteerd die een vragenlijst ontvangen. De GGD nodigt alleen die geselecteerde mensen uit. Personen die niet geselecteerd zijn kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen.

Alle geselecteerde personen vormen samen een doorsnee van de totale Nederlandse bevolking. Daarom mag alleen degene die persoonlijk uitgenodigd is de vragenlijst invullen. Personen die niet geselecteerd zijn ontvangen geen vragenlijst en kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen.

Privacy
Bij dit onderzoek zijn de gegevens van de deelnemers veilig. Dat is verplicht. Dit is conform de AVG wet- en regelgeving. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om de gegevens van de deelnemers te beschermen. Zo zorgt de wet ervoor dat de gegevens alleen voor statistische doelen worden gebruikt. Geen enkele andere instelling kan toegang eisen tot de gegevens. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen.

Een herinneringsbrief
Voor het onderzoek zijn strenge regels gemaakt hoe wordt omgegaan met naam en adresgegevens. Dit geldt ook voor de herinneringsbrief. Herinneringsbrieven worden alleen verstuurd naar personen van wie nog geen ingevulde vragenlijst is ontvangen.

Procedure
Op elke papieren vragenlijst staat een barcode. Voor de digitale vragenlijst wordt een inlogcode gebruikt. De barcodes en inlogcodes van de ontvangen vragenlijsten worden vergeleken met het overzicht van alle verstuurde barcodes en inlogcodes naar de geselecteerde personen voor het onderzoek. Op basis hiervan worden herinneringsbrieven verzonden. In elk geval één, maar misschien wel meer. Het kan soms voorkomen dat iemand de vragenlijst heeft ingevuld, maar toch een herinneringsbrief krijgt. Waarschijnlijk was de vragenlijst nog niet binnen op het moment dat de herinneringsbrieven werden verstuurd. Na afloop van het onderzoek worden alle adresgegevens vernietigd. Een uitzondering geldt voor de adresgegevens en/of emailgegevens van de personen die hebben aangegeven mee te willen doen aan vervolgonderzoek.

Samenwerking
Door samenwerking van de GGD’en met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het organisatieonderdeel Volksgezondheid van de gemeente Utrecht en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert dit grootschalige gezondheidsonderzoek informatie op over de gezondheid van heel Nederland. Dit vergroot de waarde van het onderzoek en zorgt ervoor dat er efficiënt wordt samengewerkt. De betrokken partijen hebben landelijke afspraken over de samenwerking gemaakt en dit vastgelegd in een overeenkomst.

In gepubliceerde uitkomsten gaat het altijd om de gegevens van groepen van personen en nooit over individuele personen. Met de gegevens kan een beeld worden neergezet hoe het staat met de gezondheid van groepen, bijvoorbeeld van vrouwen, van de hele gemeente of van personen tussen de 40 en de 65 jaar.

Alleen voor onderzoek kunnen geanonimiseerde gegevens aan andere instellingen verstrekt worden. Instellingen mogen de gegevens niet gebruiken met als doel winst te maken. Een speciale commissie beoordeelt zulke aanvragen.

Combinatie van gegevens
De antwoorden die de deelnemers in dit onderzoek geven, worden samengevoegd met informatie die het CBS van andere instellingen krijgt. Het CBS verzamelt zelf gegevens maar krijgt ook gegevens van andere instellingen. Die informatie voegt het CBS samen. Voorbeelden zijn gegevens over inkomen en bevolkingsopbouw. Bovengenoemde organisaties maken hiermee statistieken over de Nederlandse samenleving. Op deze manier werken we zo zuinig mogelijk. Uw gegevens zijn veilig. Dat is verplicht. Dit is in de wet bepaald. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Zo zorgt de wet ervoor dat uw gegevens alleen voor statistische doelen worden gebruikt. Geen enkele andere instelling kan toegang eisen tot de gegevens. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. Het is dus niet bekend van wie de antwoorden zijn die in de vragenlijst zijn ingevuld.

Toestemming
Deelnemers doen vrijwillig mee aan het onderzoek door de vragenlijst schriftelijk of via digitaal in te vullen. Met het insturen van de vragenlijst geven deelnemers aan dat zij toestemming verlenen voor het verwerken van de gegevens. Het is voor deelnemers (technisch) niet mogelijk zich achteraf uit het onderzoek terug te trekken, omdat de antwoorden gescheiden zijn van naam en adresgegevens. Daardoor is niet te achterhalen van wie de antwoorden afkomstig zijn. Alle geregistreerde onderzoeksgegevens worden bewaard volgens wettelijke richtlijnen.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Vragenlijst Gezondheidsmeter 2020 voor inwoners van 18 tot 65 jaar
Vragenlijst Gezondheidsmeter 2020 voor inwoners van 65 jaar en ouder

Algemene spelvoorwaarden verloting bij Gezondheidsmeter 2020
Regionale privacyverklaring Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020
Privacyverklaring Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd

11895 Gezondheidsmonitor 2020 Social 01 Awareness DEF FB Feed 1200x627

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn