Evenementen

Het organiseren van een gemeentelijk dansfeest, festival of tentoonstelling is vaak veel werk. Informeer bij uw gemeente of een vergunning nodig is.

Rol van de gemeente
De gemeente toetst een vergunningaanvraag voor een evenement. Hierbij wordt met name gekeken of er gevolgen (kunnen) zijn voor de veiligheid en gezondheid van de bezoekers. Bij het verlenen van een vergunning vraagt de gemeente aan meerdere gemeentelijke diensten advies.

Rol van de Dienst Gezondheid & Jeugd
Bij evenementen is de kans op overdracht van bacteriën en virussen groter. Om ziekten te voorkomen is het belangrijk dat een goede hygiëne mogelijk is tijdens het evenement.
De Dienst Gezondheid & Jeugd beoordeelt of alle risico's met betrekking tot de hygiëne en gezondheid van de bezoekers goed zijn ingeschat door de organisator en/of deze daarvoor de nodige maatregelen heeft genomen. In een aantal gevallen wordt tijdens het evenement gecontroleerd of de maatregelen worden nageleefd.

Advies aan gemeente
Het Landelijk Coördinatiecentrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV) heeft hygiënerichtlijnen voor publieksevenementen opgesteld. Aan de hand van deze richtlijnen schrijft de Dienst Gezondheid & Jeugd een advies en zendt dit aan de betreffende gemeente. De gemeente beslist, onder andere op basis van dit advies, of een evenement wel of niet mag plaatsvinden en onder welke voorwaarden.

DV evenementen09