Inspectie kinderopvang

Voor werkende ouders en/of verzorgers kan kinderopvang een uitkomst zijn. U kunt uw kind naar een kinderdagverblijf of gastouder brengen. Als uw kind naar de basisschool gaat, is buitenschoolse opvang een mogelijkheid.

Rol van de Dienst Gezondheid & Jeugd
Uiteraard wilt u dat uw kind kwaliteit en veiligheid aangeboden krijgt. Toezichthouders van de Dienst Gezondheid & Jeugd beoordelen elk jaar in opdracht van gemeenten of alle kinderopvanglocaties aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoen. Ook peuterspeelzalen en gastouderbureaus worden elk jaar beoordeeld.

Inspectieonderdelen
Tijdens de inspecties kijkt de toezichthouder van de Dienst Gezondheid & Jeugd naar:

  • Informatie voor en inspraak van ouders
  • Deskundigheid van het personeel
  • Veiligheid- en gezondheidsbeleid en praktijk
  • Oppervlakten en inrichting van de ruimtes
  • Groepsgrootte en het aantal kinderen per beroepskracht
  • Pedagogisch beleid en praktijk
  • Omgang met klachten
  • Bij gastouderbureaus kijken we ook naar de administratie

Inspectierapport
Na elke inspectie stelt de toezichthouder een rapport op over de beoordeelde inspectieonderdelen. Dit rapport wordt verstuurd naar de gemeente waarin de opvanglocatie gevestigd is. Deze inspectierapporten zijn openbaar.

Contact
Heeft u vragen over de inspecties? Of merkt u dat een kindercentrum of gastouderbureau niet aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet?
Neem dan contact op met de Dienst Gezondheid & Jeugd, afdeling THZ, telefoonnummer 078-770 85 00, via de mail, of met de betreffende gemeente.

 

Start veilig bericht