Leerplichtwet

In Nederland heeft ieder kind recht op onderwijs. Naar school gaan is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Alle kinderen zijn vanaf hun vijfde jaar leerplichtig. Dit betekent dat zij naar school moeten tot aan het schooljaar waarin ze zestien jaar worden. Als je zestien jaar bent geworden en je hebt een diploma op HAVO, VWO of MBO-2 niveau, heb je een startkwalificatie en hoef je niet meer naar school. Dit betekent dat je, als je alleen een VMBO, een MBO-1 niveau of nog geen diploma hebt gehaald, naar school moet tot je achttien jaar bent.

Wat doet de consulent?
Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) is onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd en voert de Leerplichtwet en RMC-taak uit voor alle gemeenten in Zuid-Holland Zuid. Aan iedere school is een consulent verbonden. Consulenten houden zich bezig met de behandeling van ongeoorloofd schoolverzuim, het voorkomen van schooluitval, extra verlof en vrijstellingen.

Iedereen die daar behoefte aan heeft, kan voor informatie over leerplicht, extra verlof, vrijstellingen, schoolverzuim en kwalificatieplicht bij ons terecht.

Leer- en kwalificatieplicht
Op grond van de Leerplichtwet moeten kinderen naar school vanaf “de eerste schooldag van de maand volgend op de maand waarin zij vijf jaar zijn geworden”. Bijvoorbeeld: als een kind op 7 februari vijf jaar geworden is, dan moet hij naar school vanaf 1 maart. Een jongere is niet meer leerplichtig aan het eind van het schooljaar waarin hij zestien jaar wordt en een diploma heeft gehaald op minimaal MBO-2, HAVO of VWO-niveau; een startkwalificatie. Als een jongere nog geen startkwalificatie heeft, moet hij naar school tot hij achttien jaar is.

Taken van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten
Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten heeft de wettelijke taak  verzoeken voor vrijstellingen te toetsen en behandelt verzuimmeldingen. Scholen zijn verplicht verzuim te melden.
Daarnaast houdt LVS toezicht op de kwalificatieplicht. Deze plicht geldt voor jongeren die nog geen achttien jaar zijn en die de volledige leerplicht achter de rug hebben, maar nog geen startkwalificatie hebben behaald. Zij moeten een onderwijsprogramma volgen, gericht op het behalen van een startkwalificatie: mbo2-, havo- of vwo-diploma.

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn