Asbest

Bij het slopen of bewerken van materiaal met asbest kunnen asbestvezels in de lucht komen. Het inademen van deze vezels kan gevaarlijk zijn voor uw gezondheid.

Wat is asbest?
Het woord asbest komt van het Griekse ‘asbestos’, dat onuitblusbaar betekent. Het is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen, die zijn opgebouwd uit fijne vezels. Het wordt gewonnen in open groeven in Zuid Afrika, Australië, Canada, de Oeral, China en Kazachstan.
Asbest wordt in Nederland en een groot deel van de EU-zone nu niet meer gebruikt, maar is tot de jaren 90 vaak gebruikt in gebouwen en woningen omdat het sterk, isolerend en goedkoop is.

Wat is het gevaar van asbest?
Asbest verhoogt de kans op kanker. Als asbestvezels worden ingeademd, kan na vele jaren longkanker of longvlieskanker ontstaan. Hoe minder vezels worden ingeademd, hoe kleiner de kans op kanker. Hoe gemakkelijk vezels uit het materiaal in de lucht kunnen komen, is echter afhankelijk van de soort asbest.

Wanneer is asbest gevaarlijk?
Asbest is in te richten in twee structuren: hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest. Bij hechtgebonden asbest zijn de vezels sterk verankerd in het bindmiddel. Producten waarin de vezels sterk zijn verankerd (bijvoorbeeld asbestcement) geven weinig vezels af, als het materiaal onbeschadigd is. Bij niet-hechtgebonden asbest (zoals spuitasbest) zijn de vezels nauwelijks verankerd in het bindmiddel. Dit betekent dat er snel asbestvezels vrij kunnen komen.
Niet iedereen die asbestvezels inademt, krijgt kanker. Korte blootstelling aan een grote hoeveelheid asbest vergroot de kans op kanker een klein beetje. Asbest is met name gevaarlijk voor mensen die jarenlang met asbest gewerkt hebben en daardoor veel vezels hebben ingeademd.

Hoe moet ik omgaan met asbest?
Boor, schuur of zaag niet in asbesthoudend materiaal! Als materiaal met asbest niet beschadigd is, kan het vaak blijven zitten. Als het materiaal beschadigd is moet het worden afgedekt, behandeld of verwijderd.

De rol van Dienst Gezondheid & Jeugd (voorheen GGD)
De Dienst geeft informatie en advies over asbest en gezondheid. Bij problemen of vragen over asbest kan de Dienst advies geven over risico's voor gezondheid, daarnaast adviseert zij of er maatregelen genomen moeten worden. De Dienst Gezondheid & Jeugd doet zelf geen onderzoek naar asbest. De eigenaar is verantwoordelijk voor het (laten uitvoeren van) onderzoek en het nemen van gepaste maatregelen.

Asbest-website 

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn