Smog

Smog kan zorgen voor luchtwegklachten, met name bij mensen die astma of COPD hebben.

Wat is smog?
Smog is luchtvervuiling die opeens sterk toeneemt. Een smogperiode kan een paar dagen of weken duren. Smog kan in de zomer en in de winter voorkomen. Het bestaat uit ozon, fijn stof, zwaveldioxide en stikstofdioxide.

Welke klachten krijgt u van smog?
De meest voorkomende klachten door smog zijn irritatie van ogen, neus en keel, hoesten en kortademigheid. Astma en COPD kunnen verergeren door smog. Bij een sterkere smogconcentratie neemt de kans op klachten, bij de gehele bevolking, toe.

Krijgt iedereen klachten bij smog?
Iedereen kan klachten krijgen door smog. Bij mensen met astma, COPD en of andere luchtwegklachten kunnen klachten verergeren. Kinderen, ouderen en zwangere vrouwen moeten met name goed oppassen omdat smog voor hen extra schadelijk kan zijn.

Wat kan ik doen om klachten te voorkomen?
’s Middags en vroeg in de avond is de smog het ergst. Blijf met name op die tijdstippen binnen en ga niet buiten sporten.

smog