Over het bloedonderzoek (verificatie-/steekproefonderzoek)

Waarom wordt dit bloedonderzoek gedaan?
Uit de risicoschatting door het RIVM blijkt dat omwonenden van de chemiefabriek DuPont/Chemours via de lucht mogelijk jarenlang zijn blootgesteld aan de stof PFOA. Met het bloedonderzoek willen het RIVM en de GGD Zuid-Holland Zuid (onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd) te weten komen of de bloedwaardes bij omwonenden te vergelijken zijn met de berekende bloedwaardes in het rapport. Als de bloedgehaltes bekend zijn kan beoordeeld worden of aanvullend onderzoek toegevoegde waarde heeft.

Welke uitkomsten verwacht het RIVM?
Het RIVM verwacht dat bij de meeste mensen de bloedwaarde ruim onder de door het RIVM afgeleide veilige waarde voor langdurige blootstelling ligt en dat dit gehalte net boven of op het achtergrondgehalte voor de Nederlandse bevolking ligt.  De uitstoot van PFOA door de Chemours fabriek is sinds 2002 verminderd en sinds 2012 afwezig. Bij mensen die na 2002 in de regio zijn gaan wonen, verwachten we PFOA gehaltes vergelijkbaar met de rest van de Nederlandse bevolking.

Wie voert het onderzoek uit?
Het RIVM en de GGD Zuid-Holland Zuid voeren het onderzoek samen uit. Mensen worden door de GGD uitgenodigd en kunnen op locaties in Dordrecht of Sliedrecht deelnemen. Het RIVM analyseert de bloedmonsters vervolgens samen met een gespecialiseerd laboratorium.
gebied omwonenden

Wie worden er uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek?

Alle mensen, ouder dan 18 jaar en wilsbekwaam, die binnen het donkerblauwe gebied op bovenstaand kaartje wonen worden uitgenodigd om deel te nemen. Daarnaast wordt een steekproef van mensen die binnen het lichtblauwe gebied wonen uitgenodigd. Er wordt een willekeurige selectie van adressen uit het gemeentelijk basisregister gehaald. Tot slot wordt een controlegroep uitgenodigd uit de wijk Wittenstein, een gebied waar geen PFOA-blootstelling door de Chemours fabriek is.

(Ex-)werknemers van Dupont/Chemours, kinderen en wilsonbekwame deelnemers zijn uitgesloten van deelname. Iemand is wilsonbekwaam als hij/zij informatie niet kan begrijpen en afwegen, niet begrijpt wat de gevolgen van zijn besluit zijn en/of geen besluit kan nemen.

Ik heb in de buurt van DuPont/Chemours gewoond, maar woon nu ergens anders? Kan ik me aanmelden voor het onderzoek?
U kunt zich niet aanmelden voor het onderzoek. Voor het onderzoek worden mensen door RIVM en GGD gevraagd deel te nemen. Mensen worden geselecteerd uit de Basisregistratie personen.

Ik ben (ex-)werknemer van DuPont/Chemours en mag niet meedoen aan het onderzoek. Ik maak me zorgen over mijn gezondheid. Kan ik toch mijn bloed laten onderzoeken?
Als u zich zorgen maakt over uw gezondheid vanwege uw werkzaamheden bij DuPont/Chemours, dan kunt u zich richten tot uw huisarts en/of bedrijfsarts. Ook bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie).

Wanneer en waar wordt er begonnen met prikken?
In de week van 24 augustus ontvangen mensen rondom DuPont/Chemours een uitnodiging. Tussen 5 september en 7 oktober kunnen zij op verschillende momenten deelnemen op drie locaties in Sliedrecht en Dordrecht. Bij aanmelding ontvangen de deelnemers meer informatie.

In de week van 21 september 2016 worden de mensen uit Wittenstein (controlegroep) uitgenodigd om deel te nemen vanaf 5 oktober.

Hoe worden de uitslagen gecommuniceerd?
Deelnemers die hiervoor toestemming hebben gegeven, ontvangen een brief met hun persoonlijke PFOA-waarde in april 2017. Ook wordt aan alle deelnemers een nieuwsbrief gestuurd met de algemene uitkomsten van de studie.

De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een verslag. Dit verslag wordt eerst met de opdrachtgevers (Provincie Zuid Holland, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht) gedeeld en daarna openbaar gemaakt via de website van het RIVM en of via de Rijksoverheid. Ook kunnen onderzoeksresultaten worden verwerkt in publicaties in een (inter)nationaal tijdschrift.

Wordt er naar andere stoffen gekeken?
Het bloedonderzoek is vooralsnog alleen gericht op PFOA. Aan de deelnemers wordt toestemming gevraagd om – indien de resultaten hiertoe aanleiding geven – in een later stadium ook andere fluorverbindingen in het bloed te onderzoeken.

Wie kan ik bellen als ik vragen heb over het onderzoek?
Als u vragen heeft over het onderzoek, kunt u contact opnemen met de GGD Zuid-Holland Zuid (Dienst Gezondheid & Jeugd ) via telefoonnummer 078-7708500

Wie betaalt het onderzoek?
Het bloedonderzoek wordt gefinancierd door de Provincie Zuid-Holland, het Ministerie van Infrastructuur en het Milieu en de Gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM en de GGD Zuid-Holland Zuid (Dienst Gezondheid & Jeugd).

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn