Praktische informatie bloedproefonderzoek PFOA

Waarom heb ik een brief ontvangen?
U hebt een brief ontvangen met de uitnodiging om deel te nemen aan het bloedonderzoek, omdat u tot één van de doelgroepen van het onderzoek behoort en voor het onderzoek bent geselecteerd door middel van een willekeurige steekproef. Het gaat om bewoners van drie gebieden: in het donkerblauwe gebied (dicht bij de fabriek) en het lichtblauwe gebied (iets verder van de fabriek af) en Wittenstein (het controlegebied). Zie het kaartje voor de specifieke gebieden.
gebied omwonenden
  
Aan welke criteria moet ik voldoen om mee te mogen doen?
U mag meedoen aan het onderzoek als u een persoonlijke uitnodiging hebt ontvangen, 18 jaar en ouder bent, geen problemen hebt met de bloedstolling en als u de deelnemersinformatie hebt begrepen. Kinderen en wilsonbekwame deelnemers zijn uitgesloten van deelname. Iemand is wilsonbekwaam als hij/zij informatie niet kan begrijpen en afwegen, niet begrijpt wat de gevolgen van zijn besluit zijn en/of geen besluit kan nemen. Ook kunt u niet deelnemen als u bij DuPont/Chemours werkt of in het verleden in dienst bent geweest van DuPont/Chemours.

Ik heb een uitnodigingsbrief ontvangen, hoe moet ik me aanmelden voor het onderzoek?
Als u een brief hebt ontvangen met de uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek, kunt u online een afspraak maken. De gegevens staan in uw uitnodigingsbrief. Gebruik hierbij de unieke code die u ook vindt op uw persoonlijke uitnodiging en uw geboortedatum. Als u geen mogelijkheid heeft om u via internet aan te melden, dan kunt u een telefonische afspraak maken met de GGD ZHZ (Dienst Gezondheid & Jeugd) tel. 078-7708500

Wat moet ik meenemen?
Neem uw uitnodigingsbrief en legitimatie (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) mee wanneer u bloed komt laten prikken. Zo kunnen we controleren dat degene die is uitgenodigd en degene die wordt geprikt dezelfde zijn, en niemand anders de uitslag krijgt.

Moet ik een toestemmingsformulier ondertekenen?
Tijdens het bezoek hebt u eerst de mogelijkheid om vragen te stellen aan leden van het onderzoeksteam. Ook wordt gecontroleerd of u aan alle criteria voldoet. Daarna tekent u een toestemmingsformulier. Hierop geeft u toestemming voor het afnemen van bloed en gebruik van uw gegevens voor het onderzoek. Ook kunt u hierop aangeven of u toestemming geeft om op de hoogte gesteld te worden gesteld van uw persoonlijke uitslag, of eventuele extra bloedanalyses mogen worden gedaan en of u benaderd mag worden voor vervolgonderzoek.

Hoe verloopt het onderzoek?
Het onderzoek vindt plaats op drie locaties. Als u zich aanmeldt, kunt u aangeven op welke locatie, dag en tijdstip u wilt deelnemen. Op de locatie worden twee buisjes bloed bij u afgenomen en vult u een online vragenlijst in. Als u hierbij hulp nodig hebt, zal een medewerker van het onderzoeksteam u helpen.

De vragenlijst gaat over hoe lang u in de buurt van DuPont/Chemours woont/werkt of hebt gewoond/gewerkt en overige factoren zoals geslacht, lengte, roken en gewicht.

Zijn er risico’s aan het bloedonderzoek verbonden?
Bloedafname kan leiden tot een blauwe plek op de prikplek. Verder worden geen risico’s voor de deelnemer voorzien.

Ik ben uitgenodigd en mijn partner niet. Mijn partner wil ook meedoen aan het onderzoek. Kan dat?
Voor het onderzoek worden mensen door RIVM/GGD ZHZ gevraagd deel te nemen. Zij worden hiervoor geselecteerd uit de Basisregistratie personen. Mensen kunnen zich niet zelf aanmelden voor het onderzoek. 

Ik ben uitgenodigd, heb 'nee' gezegd en wil toch mee doen. Wat moet ik daarvoor doen?
U kunt contact opnemen met de Dienst Gezondheid en Jeugd (GGD) via tel. nr. 078 - 7708500 om te kijken of u alsnog mee kunt doen. 

Ik heb 'ja' gezegd, maar wil stoppen. Wat moet ik doen?
U kunt zich te allen tijde terugtrekken uit dit onderzoek. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. U kunt dit doorgeven aan de Dienst Gezondheid en Jeugd (GGD ZHZ) via telefoonnummer 078-7708500 of dit tijdens het onderzoek bij een lid van het onderzoeksteam melden.

Wat moet ik doen als ik ziek ben (bijvoorbeeld griep/koorts) of verhinderd op de dag van het onderzoek?
Als u ziek bent op de dag van het onderzoek, neem dan contact op met de Dienst Gezondheid en Jeugd (GGD ZHZ) via telefoonnummer 078-7708500.

Moet ik de kosten voor vervoer naar de priklocatie zelf betalen?
U kunt uw bloed op drie verschillende locaties in Dordrecht en Sliedrecht laten prikken zodat u dicht in de buurt terecht kunt. U dient zelf vervoer te regelen naar één van deze locaties. Dit vervoer wordt niet bekostigd door de GGD ZHZ (Dienst Gezondheid & Jeugd).  

Krijg ik een vergoeding voor het onderzoek?
Deelnemers ontvangen een cadeaubon van 25 euro zodra de vragenlijst is ingevuld en het bloed is afgenomen.

Krijg ik mijn bloedwaarde te zien nadat ik ben geprikt?
U mag zelf kiezen of u uw persoonlijke PFOA bloedwaarde wilt weten of niet. Kiest u hiervoor, dan krijgt u deze per brief in april 2017 toegestuurd. Uw huisarts wordt niet over uw persoonlijke uitkomst geïnformeerd.

Hoe wordt mijn privacy geborgd?
Bij het onderzoek is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Het onderzoek is niet anoniem, maar uw privacy wordt gewaarborgd doordat de gegevens geanonimiseerd worden verwerkt. Voor het onderzoek is het nodig dat bloed, persoonsgegevens en de gegevens uit de vragenlijst worden verzameld en geanalyseerd. Elke deelnemer krijgt een uniek registratienummer dat op het bloedbuisje en de vragenlijst komt te staan. Hierbij wordt de naam van de deelnemer weggelaten. Naam, adres en woonplaats van de deelnemer blijven strikt vertrouwelijk. Alleen de onderzoekers van de GGD ZHZ weten welk codenummer bij welke deelnemer hoort. Het RIVM ontvangt geen namen en adressen.

Bij het onderzoek worden enkele persoonsgebonden kenmerken geregistreerd, namelijk leeftijd, geslacht, lengte en gewicht. Deze worden gebruikt om de PFOA bloedwaarde te helpen verklaren. Er worden geen vragen gesteld over de gezondheid of eventuele gezondheidsklachten van de deelnemers.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Uw deelnemersgegevens en het bloedserum worden tot tien jaar na het einde van het onderzoek bewaard.

Ik heb aangegeven dat ik geen resultaten wil ontvangen, maar wil deze toch krijgen. Wat moet ik doen?
Neem contact op met de GGD ZHZ (Dienst Gezondheid & Jeugd) via telefoonnummer 078-7708500.

Ik heb aangegeven dat ik de resultaten wil ontvangen, maar wil deze toch niet krijgen. Wat moet ik doen?
Neem contact op met de GGD ZHZ (Dienst Gezondheid & Jeugd) via telefoonnummer 078 7708500.

Ik ben niet uitgenodigd voor het onderzoek maar wil wel de resultaten weten. Kunnen jullie mij informeren?
De resultaten van het onderzoek worden openbaar gemaakt via de website van het RIVM, via de Rijksoverheid en via de GGD ZHZ.

Ik heb klachten over het onderzoek. Waar kan ik mijn klacht indienen?
Als u een klacht hebt over de uitvoering van het onderzoek, neem dan contact op met de GGD ZHZ (Dienst Gezondheid & Jeugd) via 078- 7708500. Het postadres van de GGD ZHZ is Postbus 166 3300 AD Dordrecht. Op de website van de GGD: www.dienstgezondheidjeugd.nl vindt u meer informatie over de klachtenregeling.

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn