Rampen en crises

De Dienst Gezondheid & Jeugd wil ook tijdens een ramp of crisis slagvaardig en daadkrachtig optreden en beschikt over een GGD Rampenopvangplan (GROP). Als in Zuid-Holland Zuid sprake is van een ramp of crisis waarbij de gezondheid van mensen in gevaar is of als er maatschappelijke onrust heerst, gaat dit crisisplan in werking. De Directeur Publieke Gezondheid is verantwoordelijk voor de voorbereiding en inzet van de Dienst Gezondheid & Jeugd bij een ramp of crisis.

De Dienst Gezondheid & Jeugd is bij rampen als crisisorganisatie (wettelijk) verantwoordelijk voor een aantal taken op het gebied van publieke gezondheid, namelijk:

  • infectieziektebestrijding ( o.a. massavaccinaties);
  • medische milieukunde (o.a. grote brand waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen);
  • psychosociale hulpverlening ( o.a. opvang van slachtoffers na een ramp);
  • gezondheidsonderzoek (advisering en/of uitvoering);
  • crisiscommunicatie (o.a. publieks- en persvoorlichting).

Via crisis.nl geeft de overheid informatie over een ramp of ernstige calamiteit.

De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid kan u informeren over de samenwerking tussen de hulpdiensten en de wijze waarop geprobeerd wordt een ramp of crisis te voorkomen en zo nodig te bestrijden.

rampen en crisis01