Veelgestelde vragen en antwoorden vaccineren

Hoe word ik uitgenodigd?
Vanaf maandag 4 januari zijn de eerste uitnodigingen verstuurd. De eerste groep die wordt uitgenodigd bestaat uit medewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Daarna worden vervolgens zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo- ondersteuning uitgenodigd. Wie een uitnodiging ontvangt, kan telefonisch een afspraak maken. In een later stadium kan dat ook digitaal. Op maandag 8 januari vaccineert de GGD in Veghel, Rotterdam en Houten. Op 11 januari starten de GGD’en in Amsterdam, Drenthe en Haaglanden. Vanaf 15 januari vindt het vaccineren plaats op 25 centrale locaties.

Hoe kan ik een afspraak maken voor een vaccinatie?
U kunt alleen een afspraak maken als u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen van uw werkgever. De GGD’en geven de vaccinatie op verschillende locaties in het land. U maakt zelf een afspraak voor het halen van de vaccinatie. Dat doet u door te bellen met het landelijk callcenter voor vaccinaties van de gezamenlijke GGD’en. In de uitnodigingsbrief staat meer informatie. Het callcenter is 7 dagen per week open, van 8.00 tot 20.00 uur.

Hoe worden zorgmedewerkers uitgenodigd?
Zorgmedewerkers ontvangen de brief via hun werkgever. In de brief staat het telefoonnummer dat gebeld kan worden om een afspraak te maken. Alleen zorgmedewerkers die een persoonlijke (op eigen naam) uitnodiging hebben ontvangen kunnen een afspraak maken. Voor vragen over de al dan niet ontvangen uitnodiging kunnen zorgmedewerkers terecht bij hun werkgever.

Worden ouderen ook al gevaccineerd?
Ouderen zijn in latere fase aan de beurt, nu worden eerst zorgmedewerkers uitgenodigd. De vaccinatie van ouderen gaat via de huisarts lopen (stand van zaken van dit moment). Informatie volgt via de huisarts.

Twee vaccinaties
U krijgt twee keer een vaccinatie. Wanneer u een afspraak maakt bij het callcenter krijgt u meteen een afspraak voor de eerste én de tweede vaccinatie. De tweede vaccinatie volgt drie weken na de eerste. Houd daar rekening mee bij het maken van de afspraak.

Vragen aan de telefoon
In het telefoongesprek krijgt u een aantal vragen om te bepalen of het veilig is voor u om u te laten vaccineren. Die vragen gaan over allergieën, zwangerschap, of u in de afgelopen periode corona heeft gehad en of u eventueel een operatie heeft gepland. Zie ook de factsheet Vaccin in het kort

Hoe verloopt het bezoek aan de priklocatie?
Voor een veilig en vlot bezoek aan de priklocatie is het belangrijk om:
•  Een mondkapje te dragen en 1,5 meter afstand te houden van anderen;
•  Kleding te dragen waarbij u uw bovenarm gemakkelijk bloot kunt maken;
•  De afspraakbevestiging (inclusief de gezondheidsverklaring) bij u te hebben;
•  Uw identificatiebewijs bij u te hebben;
•  Uw uitnodigingsbrief (digitaal of geprint) bij u te hebben;
•  Eventueel aanvullende informatie van uw behandelend arts.

Waarom is er gekozen om op centrale locaties te starten met vaccineren?
De keuze om op centrale locaties te starten heeft te maken met de eigenschappen van het vaccin (BioNTech/Pfizer). Het bewaren op -75°C , de verpakkingen met 975 flacons per verpakking en het beperkte aantal vaccins, maakt vaccineren op grote, veilige locaties de beste optie op korte termijn.

Op welke tijdstippen kan ik terecht bij een priklocatie?
De GGD’en vaccineren 7 dagen per week op 25 locaties in heel Nederland en hanteren hierbij ruime openingstijden zodat iedereen op een gewenst tijdstip terecht kan. Een afspraak maken doet u door te bellen met het landelijk callcenter voor vaccinaties van de gezamenlijke GGD’en, via tel. 0800-1533.

Als ik verkoudheidsklachten heb, of misschien besmet ben, heeft het dan zin om een afspraak te maken voor vaccinatie?
Nee, u moet uw afspraak annuleren bij het callcenter van de GGD’en waar u eerder een afspraak hebt gemaakt. U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken.

Mag ik een begeleider meenemen naar de priklocatie?
Het is beter dat u alleen komt, vanwege de genomen corona maatregelen, tenzij het echt niet anders kan.

Heb ik de garantie dat ik gevaccineerd kan worden als ik een afspraak gemaakt heb?
De aantallen die op dit moment toegezegd zijn, zijn ruim voldoende voor de afspraken die in het afsprakensysteem van de GGD zullen worden opengezet. Er is een zeer kleine kans dat een aantal vaccins niet beschikbaar komt op het gewenste moment. In dat geval zullen we een nieuwe afspraak met u maken.

Mag ik autorijden na het zetten van de vaccinatie?
U mag autorijden als u het BioNTech/Pfizer vaccin heeft gehad. Rijd geen auto als u bijwerkingen heeft als moe zijn. Meer informatie over eventuele bijwerkingen vind u hier.

Zijn er belangrijke waarschuwingen om rekening mee te houden voordat ik mij laat vaccineren?
Overleg met uw arts of u het vaccin mag krijgen als u:
•  Een slechte afweer heeft. Bijvoorbeeld door ziekte of door het gebruik van medicijnen.
•  Bloedverdunners gebruikt of als u een ziekte heeft waardoor uw bloed minder goed stolt.
•  Eerder een ernstige allergische reactie heeft gehad op een ingrediënt van een vaccin.

Zie hiervoor ook de uitnodigingsbrief en de gezondheidsverklaring.

Ik heb mijn afspraak gemist, kan ik een nieuwe afspraak maken?
Wanneer u uw afspraak voor vaccinatie heeft gemist kunt u een nieuwe afspraak maken. Dat doet u door te bellen met het landelijk callcenter voor vaccinaties van de gezamenlijke GGD’en. Maak ook een nieuwe afspraak indien u (ernstig) ziek bent of hoge koorts heeft voordat u de vaccinatie krijgt. Of als u klachten heeft die vaak voorkomen bij het coronavirus.

Hoe weet de medewerker of ik in aanmerking kom voor vaccinatie?
Er wordt een aantal medische vragen gesteld;
1. Bent u in de afgelopen 4 weken positief getest op corona? - moet nee zijn
2. Bent zwanger of bezig met een IVF-behandeling? - moet nee zijn
3. Heeft u binnen 4 weken een operatie gepland? - moet nee zijn
en vervolgens wordt een gezondheidsverklaring meegestuurd met de afspraakbevestiging.

Vragen in de gezondheidsverklaring:

 1. Is er voor u in de komende 4 weken een operatie gepland?
 2. Bent u zwanger of bezig met een IVF-behandeling?
 3. Bent u bekend met flauwvallen?
 4. Bent u onder behandeling of controle bij een arts? Wat is de reden van de behandeling? Wat is de naam van uw arts?
 5. Heeft u eerder een ernstige allergische reactie gehad op medicatie of een vaccinatie?Bent u daarvoor behandeld, of draagt u een EpiPen of geneesmiddelenpaspoort bij u?
 6. Heeft u eerder bijwerkingen gehad van een vaccinatie? Welke bijwerkingen waren dat? Om welk vaccin ging het? Op welke datum gebeurde dit?
 7. Heeft u kanker? Wat is de datum van uw laatste kuur/bestraling?
 8. Heeft u last van epilepsie?
 9. Heeft u last van een stollingsstoornis?
  Zo ja: Hemofilie, Ziekte van Von Willebrand, Anders
 10. Gebruikt u antistollingsmedicatie?
   Zo ja, welk medicijn en welke dosering?
 11. Heeft u HiV/Aids of een andere afweerstoornis?
  HiV/Aids, HiV remmer CD4, Andere afweerstoornis. Zo ja, welke afweerstoornis?
 12. Gebruikt u een afweerremmend medicijn? Zo ja, welk medicijn en welke dosering?

  Op basis hiervan wordt bepaald of iemand naar de vaccinatielocatie kan komen. Wanneer de burger de vragen met JA kan beantwoorden, vragen wij of ze de afspraak willen annuleren of contact opnemen met de huisarts en/of de behandeld arts om te overleggen of ze alsnog gevaccineerd kunnen worden. Op de locatie zelf wordt de gezondheidsverklaring nogmaals doorlopen.

Wat moet ik doen als de lijn overbelast is?
Op een later tijdstip terug bellen.

Zijn er dan nog wel genoeg vaccins?
In principe krijgen we voldoende vaccins voor het vaccineren van 225.000 zorgmedewerkers.

Waar worden de vaccinaties gedaan?
De vaccinatie wordt gedaan op een van de 25 GGD-locaties.

Kan ik een afspraak maken of word ik opgeroepen?
U krijgt een oproep via uw werkgever.

Kan ik mijn beurt voorbij laten gaan en later alsnog de vaccinatie nemen? anders
Zie *inhoudsopgave 10.7 Richtlijnen uitvoering vaccinatie van het RIVM.

Als ik verhinderd ben kan ik de afspraak dan verplaatsen?
Ja, u kunt dan contact opnemen met het callcenter van de GGD’en. In de uitnodigingsbrief en in de bevestigingsmail staat waar u heen kunt bellen.

Wanneer ben ik aan de beurt?
Zie www.coronavaccinatie.nl/

Ik heb net de griepprik gehad. Mag ik nu deze vaccinatie al hebben?
COVID-19-vaccin wordt in principe niet tegelijk met een ander vaccin toegediend. Er zijn geen gegevens beschikbaar over toediening tegelijk met ander vaccin. Om duidelijk te houden of eventuele klachten bijwerkingen van het COVID-19-vaccin kunnen zijn, wordt geadviseerd om een interval van minimaal 7 dagen aan te houden met andere vaccinaties (zie uitvoeringsrichtlijn hfd 8, paragraaf 2).

Ik ben net ingeënt voor hepatitis of andere vaccinatie. Moet ik een bepaalde periode wachten? COVID-19-vaccin wordt in principe niet tegelijk met een ander vaccin toegediend. Er zijn geen gegevens beschikbaar over toediening tegelijk met ander vaccin. Om duidelijk te houden of eventuele klachten bijwerkingen van het COVID-19-vaccin kunnen zijn, wordt geadviseerd om een interval van minimaal 7 dagen aan te houden met andere vaccinaties (*zie uitvoeringsrichtlijn hfd 8, paragraaf 2).

Wie gaat de vaccinatie geven?
*Zie bijlage 7 uit de richtlijnen Uitvoering vaccinatie

Hoeveel medewerkers werken voor het callcenter?
Op de eerste dag 2000 verdeeld over de dag. Er wordt gebruik gemaakt van 1200 lijnen.

Kan ik als ik zelf de vaccinatie heb gehad anderen toch doorgeven/besmetten via contact met "besmette" materialen?
Deze vraag kunnen wij niet beantwoorden. U kunt het beste contact opnemen met het RIVM.

Ik gebruik medicijnen. Maakt dat uit?
Dat hangt van de medicijnen af, en waarvoor u deze gebruikt. Dit wordt uitgevraagd in de gezondheidsverklaring die van tevoren moet worden ingevuld.

Ik ben allergisch voor bepaalde stoffen. Maakt dat uit?
Dat hangt van de ervan af voor welke stoffen. Dit wordt uitgevraagd in de gezondheidsverklaring die van tevoren moet worden ingevuld.

Welke bijwerkingen kan ik verwachten?
*Zie bijlage 7 Richtlijnen uitvoering vaccinatie RIVM

Mag mijn werkgever mij verplichten om mij in te laten enten?
Nee, vaccinatie is vrijwillig. Maar het kan wel zijn dat uw werkgever u dan vraagt niet met kwetsbare groepen te werken.

Moet ik twee prikken hebben? Zo ja, hoeveel tijd zit daar tussen
Van het vaccin waar we nu mee gaan vaccineren, Comirnaty, heeft u 2 prikken nodig. Tussen beide prikken moet bij voorkeur 21 dagen zitten (range 21-28 dagen).

Wat is het onderscheid tussen de verschillende vaccinaties die op de markt komen
Dat is bekend op het moment dat de vaccins op de markt komen.

Mag ik zelf kiezen welk vaccin ik wil?
Nee, u heeft hierin geen keuze. De EMA en de Gezondheidsraad adviseren over welk vaccin voor wie het meest geschikt is.

Welke vaccinatie adviseert de GGD?
GGD geeft geen advies. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM.

Mag ik tijdens coronabesmetting /isolatie laten inenten?
Nee. Na een positieve coronatest moet je tenminste 4 weken wachten voor u gevaccineerd kunt worden.

Mag ik tijdens quarantaineperiode in laten inenten?
Nee, u moet wachten op de uitslag van de test. Na een positieve coronatest moet u tenminste 4 weken wachten voor u gevaccineerd kunt worden.

Zijn er kosten aan de vaccinatie verbonden?
Nee, vaccinatie is gratis

Hoe weet ik welk vaccin ik krijg?
Op de vaccinatielocatie krijgt u een registratieformulier mee waar op staat met wel vaccin u bent ingeënt.

Kan ik voorrang krijgen als ik mantelzorger ben?
Nee, wij volgen de vaccinatiestrategie van de overheid

Kan ik voorrang krijgen door zelf de kosten te betalen?
Nee

Zijn de vaccins ook verkrijgbaar bij commerciële bedrijven?
Nee

Gaan kinderen ook ingeënt worden. Zo ja: wordt dit door het CJG gedaan?
Voorlopig worden kinderen nog niet ingeënt. De vaccins moeten eerst ook goedgekeurd worden voor kinderen.

Iemand die werkt in een andere regio, maar hier woont kan zijn vaccinatie in deze regio halen en andersom ook?
Ja, dat kan

Hoe weet de GGD dat ik risicogroep ben?
Als u een afspraak maakt worden triagevragen gesteld. Bij de afspraakbevestiging zit een gezondheidsverklaring met vragen, die van tevoren doorgenomen moet worden en u eventueel kunt bespreken met uw huisarts.

Hoe is de prioritering binnen de groepen?
Daarover beslist het kabinet.

Wanneer word ik opgeroepen als ik niet in een zorginstelling woon, maar wel een ernstige aandoeningen heb?
Het kabinet stelt de vaccinatiestrategie vast met hierin de volgorde wie gevaccineerd worden.

Wat is de rol van mijn huisarts bij de vaccinatie?
U kunt met uw huisarts overleggen of u in aanmerking komt voor vaccinatie. Wanneer andere groepen aan de beurt komen voor een vaccinatie krijgen de huisartsen ook een rol. Hoe en wanneer is op dit moment nog niet bekend.

Mijn kind is geestelijk beperkt en heeft afwijkingen en jonger dan 18, wordt ze dus niet opgeroepen?
Op dit moment worden kinderen jonger dan 18 jaar nog niet uitgenodigd voor vaccinatie.

Wat gebeurt er als ik een uitnodiging krijg van mijn werkgever en ik naar het callcenter van de GGD bel?
Er wordt gevraagd of men een brief heeft ontvangen van de werkgever, de ‘lichte’  triagevragen worden gesteld. Wanneer alles goed is worden er direct twee afspraken ingepland. Tussen de eerste en tweede vaccinatie zitten 21 dagen. Wanneer de afspraak is gemaakt ontvangt u 1 uur na het gesprek een mail met hierin:

•  Afspraakbevestiging 1 inclusief gezondheidsverklaring
•  Afspraakbevestiging 2
Daarnaast ontvangt u, 48 uur voor uw afspraak, een herinneringsbericht (SMS).

Coronavaccinatie & zwangerschap en zwangerschapsplannen

Vragen over de coronavaccinatie
In de online talkshow ‘In gesprek over coronavaccinatie’ geven experts in 35 minuten antwoord op vragen van zorgmedewerkers aan tafel én uit het land. Zoals: ‘Is het BioNTech/Pfizer vaccin veilig?’ en ‘Ik heb corona gehad. Moet ik mij nog laten vaccineren?’.  Bekijk de talkshow hier

Zoekt u inhoudelijk informatie over het vaccin, bijwerkingen, allergieën, etc. kijk dan op:
Vaccinatie tegen het coronavirus | Rijksoverheid.nl. Daar staat de meest actuele informatie

*Richtlijn uitvoering COVID-19-vaccinatie 2021

 

Contactinfo

 • 078 - 770 85 00
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Karel Lotsyweg 40
  Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn