Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Per 1 januari 2019 verandert de meldcode. Het wordt een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.

Wat is de meldcode?
De meldcode is een stappenplan waarin staat wat de medewerkers van Veilig Thuis het beste kunnen doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.

stappenplan meldcode pngWaarom deze meldcode?
Het stappenplan biedt medewerkers van de Dienst Gezondheid & Jeugd houvast wanneer ze een vermoeden hebben van kindermishandeling of huiselijk geweld. Uit onderzoek blijkt dat professionals die met een meldcode werken drie keer zo vaak ingrijpen.
Daarnaast is door de regering in de wet vast gelegd dat organisaties met deze meldcode moeten gaan werken, zodat iedereen weet hoe hij moet handelen.

Op de website van de Rijksoverheid is meer te lezen over de meldcode.