Testbeleid

Sinds de verspreiding van het coronavirus zijn veel zogenaamde 'bemonsteringen' gedaan. Dit zijn testen om te achterhalen of iemand besmet is met het coronavirus.

Het testbeleid in Nederland heeft steeds als doel gehad:

 • de kans op verspreiding zo klein mogelijk houden;
 • de mate van verspreiding zo veel mogelijk beperken;
 • de snelheid van verspreiding vertragen.

De ontwikkelingen in Nederland waren aanleiding om het testbeleid aan te passen.

In het aangepaste testbeleid worden alleen patiënten, die verdacht zijn voor COVID-19 en een verhoogd risico hebben op een ernstig verloop, getest als dit van belang is voor de verdere behandeling. Dit zijn:

 • personen van 70 jaar en ouder
 • personen met onderliggend lijden (conform de indicatie voor de jaarlijkse griepvaccinatie)
 • ernstig zieke patiënten met luchtwegklachten en opname-indicatie (kunnen in principe in het ziekenhuis getest worden)

De huisarts bepaalt op klinische gronden of er bij personen met een verhoogd risico een indicatie is om te testen. Niet alle ouderen met koorts en luchtwegklachten hoeven getest te worden. Er hoeft alleen getest te worden als dit consequenties heeft voor de behandeling. Bij een patiënt in een zorginstelling kan overlegd worden met de GGD.

Andere personen met of zonder luchtwegklachten worden niet meer getest. Ook niet als zij uit een gebied komen met wijdverbreide transmissie of contact hebben gehad met een patiënt met COVID-19. Bij het ontstaan van luchtwegklachten, met of zonder koorts, moeten zij direct thuisblijven en uitzieken totdat zij tenminste één dag klachtenvrij zijn.

Het contactonderzoek van de GGD richt zich niet meer op de groep zonder verhoogde kans op ernstig beloop, in tegenstelling tot de vorige fase, maar zal zich vooral richten op de groepen kwetsbare patiënten als hierboven aangegeven.

Het testbeleid krijgt als doel het in kaart brengen van het aantal kwetsbare personen dat besmet wordt met het Coronavirus én ernstige klachten krijgt. Dit om de zorgcapaciteit zo veel mogelijk op orde te houden. Als deze groep zo vroeg mogelijk in beeld is, kan het gebruik van de IC mogelijk verminderen. Het contactonderzoek bij deze groep is erop gericht om met name andere kwetsbare personen op te sporen (onder andere bridgeclubs en ouderenkoren).

Daarnaast moet dit testbeleid als onderdeel worden gezien van een breder testbeleid:

 • De peilstations huisartsen testen iedereen die zich bij hen meldt met griep- en/of luchtwegklachten;
 • De ziekenhuizen testen iedereen met een longontsteking;
 • In fase 1 (van drie) testen de ziekenhuizen hun medewerkers.

Boodschap aangepast testbeleid:

 1. vanwege het verminderen van het aandeel van Italië als risicogebied en het opkomen van meer en diffuse risicogebieden is het niet zinvol om uitsluitend mensen uit het risicogebied Italië te testen, maar niet mogelijk om iedereen te testen die ergens in het buitenland is geweest;
 2. het aangescherpte testbeleid is met name bedoeld om besmettingen onder de meest kwetsbare personen op te sporen en zo snel mogelijk te kunnen behandelen. Daarmee verminderen we de druk op de ziekenhuis- en IC-capaciteit;
 3. de GGD blijft globaal brononderzoek en gericht contactonderzoek doen van de besmette personen uit de kwetsbare groepen, omdat in hun contacten ook relatief vaak andere kwetsbare personen zitten;
 4. door middel van testen van patiënten en personeel in ziekenhuizen en testen door de peilstations huisartsen van alle patiënten met griep- of luchtwegklachten houden we beeld op de verspreiding in Nederland, kunnen we de nu ingezette maatregelen evalueren en eventuele nieuwe maatregelen voorbereiden, als de evaluatie daartoe aanleiding geeft.
 5. voor een individuele persoon met griepachtige klachten is het niet van belang om te weten om welk virus het gaat, omdat dit niets uitmaakt voor verloop, besmettelijkheid, behandeling en ernst van de klachten. Voor iedereen geldt hetzelfde dringende advies: blijf thuis, vermijd zoveel mogelijk contacten en ga pas weer contacten aan als u één dag klachtenvrij bent.

Contactinfo

 • 078 - 770 85 00
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Karel Lotsyweg 40
  Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn