Deurbriefjes infectieziekten

Deurbriefjes
Als er meerdere kinderen zijn met een infectieziekte wil je als schoolleiding of leiding van een kindercentrum, graag de ouders op tijd en juist informeren.
Er zijn deurbriefjes gemaakt, waarmee je ouders kunt waarschuwen en vragen van ouders kunt beantwoorden. Op het briefje staat dat er kinderen met een besmettelijke ziekte zijn met uitleg:

  • wat het is;
  • wat ouders kunnen doen;
  • of kinderen naar school of het kindercentrum mogen.

Welke deurbriefjes zijn er?

Deurbriefje gebruiken?
Zijn er meerdere kinderen met dezelfde infectieziekte, dan kun je de ouders informeren met het juiste deurbriefje.
We adviseren om eerst met de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD te bellen voordat je het briefje print en op de deur van de betreffende groep hangt. (078-770 8500) Zo nodig kunnen we meedenken en ondersteunen om een eventuele uitbraak te beperken en aanvullende informatie te sturen.