Extra contactmoment adolescenten

Conform het lenteakkoord is structureel €15 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor een extra contactmoment van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) met adolescenten vanaf 14 jaar op het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het contactmoment is gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl en gaat in op verschillende leefstijlthema’s, zoals gezond gewicht, veilig vrijen, gebruik van alcohol en drugs, pesten, depressie en het bevorderen van de weerbaarheid. Eén van de kernwaarden is aansluiten bij de leefwereld, wensen en behoeften van leerlingen.

Waarom is extra aandacht voor adolescenten nodig?
Jongeren in de leeftijd van 14-19 jaar staan op een bijzonder moment in hun ontwikkeling. Ze zoeken naar hun identiteit, maken een keuze voor vervolgopleiding en beroep en maken zich los van de relatie met ouders en andere gezinsleden. De specifieke gezondheidsproblematiek van jongeren op deze leeftijd, zoals overmatig alcoholgebruik, risicovol seksueel gedrag, overgewicht of psychosociale problematiek, komt veelvuldig voor. De combinatie van risicogedragingen neemt toe met de leeftijd: rond de leeftijd van 16 jaar speelt dit bij bijna de helft van de jongeren. De combinatie van risicogedrag komt vaker voor bij lagere schoolniveaus en vooral bij autochtone jongeren. Jongeren die alcohol drinken, roken of cannabis gebruiken hebben vaker gedragsproblemen. Overgewicht en schoolziekteverzuim hangen veelal samen met emotionele en psychische problemen.

Samenwerking Dienst Gezondheid & Jeugd en Consortium RIVAS/Careyn (Jeugdgezondheidszorg)
De Dienst Gezondheid & Jeugd werkt binnen het Extra Contactmoment samen met het Consortium RIVAS/Careyn. Deze samenwerking richt zich op het verbinden van de individuele zorg en de collectieve preventie. De Dienst Gezondheid & Jeugd ondersteunt scholen bij het schoolbreed invoeren van structureel gezondheidsbeleid en bij het organiseren van activiteiten rondom dit thema. Dit gezondheidsbeleid kan betrekking hebben op uiteenlopende leefstijlthema’s, zoals beweging, mentale weerbaarheid of alcoholgebruik. Daarnaast adviseert de Dienst scholen en is zij op de hoogte van mogelijkheden voor financiële ondersteuning.

Het Consortium RIVAS/Careyn (Jeugdgezondheidszorg) is binnen het Extra Contactmoment verantwoordelijk voor de individuele preventie.

Vanaf schooljaar 2014-2015 is het Extra Contactmoment structureel ingevoerd.

Doelgroep
Leerlingen van het voortgezet onderwijs die in het jaar vóór het eindexamen zitten, worden uitgenodigd om deel te nemen aan het Extra Contactmoment. Dit zijn de leerlingen uit:

 •        vso en lwoo klas 3;
 •        vmbo klas 3;
 •        havo klas 4;
 •        vwo klas 5;
 •        mbo/roc klas 1.

Invulling van het Extra Contactmoment in de regio Zuid-Holland Zuid
Het Extra Contactmoment bestaat uit de volgende onderdelen:

 • digitale- of luistervragenlijst voor leerlingen;
 • meten van lengte en gewicht door assistente;
 • persoonlijk gesprek voor risicoleerlingen met jeugdverpleegkundige of –arts;
 • digitaal contact met leerlingen via sociale media en Whatsapp;
 • voor enkele scholen ondersteuning en advisering bij structureel schoolgezondheidsbeleid en informatie over mogelijkheden financiële ondersteuning.

Na het invullen van de vragenlijst ontvangen leerlingen een persoonlijk gezondheidsprofiel. Met hun eigen inlogcode kunnen zij dit profiel teruglezen.

Extra contactmoment adolescenten

Contactinfo

 • 078 - 770 85 00
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Karel Lotsyweg 40
  Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn