Team Toeleiding & Bemoeizorg

Mensen met complexe problemen vallen vaak tussen wal en schip. Daarom is het TT&B in het leven geroepen: een samenwerkingsverband van Bouman GGZ, De Hoop GGZ, Leger des Heils, Yulius en DGJ. Het Meldpunt Zorg & Overlast is het meldpunt voor deze meldingen. Het Meldpunt beoordeelt en leid toe naar het TT&B. Zij werken intensief samen met onder andere woningcorporaties, politie, huisartsen, zorgorganisaties en gemeenten. Door deze bijzondere samenwerking kunnen mensen met complexe problemen sneller worden geholpen.

Het TT&B legt contact met zorgwekkende zorgmijders. Denk hierbij aan mensen met psychiatrische, lichamelijke, psychosociale en/of verslavingsproblemen. Soms is er sprake van overlast, verwaarlozing, vervuiling en/of  sociaal isolement. Voorwaarde is dat mensen niet of onvoldoende bereikt worden via sociale wijkteams, lokale zorgnetwerken of reguliere hulpverlening. Het TT&B stelt zich tot doel deze mensen toe te leiden naar passende hulpverlening, door een actieve benadering en een individuele aanpak.  

In het TT&B werken enthousiaste mensen met een brede ervaring op het gebied van zorg en hulpverlening en allerlei verschillende opleidingsachtergronden. Ieder van hen is graag bereid u op enig moment te vertellen over ons werk!