Vaccinatie Hepatitis B

Hebt u voor uw werk een hepatitis B-vaccinaties nodig, dan kunt u een afspraak maken met de GGD ZHZ (onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ). U heeft drie vaccinaties nodig die op maand 0-1-6 gegeven worden. Omdat niet iedereen antistoffen aanmaakt, vindt er 4 tot 8 weken na de laatste vaccinatie bloedafname plaats. Dan wordt gecontroleerd of de vaccinatie daadwerkelijk is aangeslagen.

Voor het eerste bezoek ontvangt de klant een informatiebrief met een bijgevoegde gezondheidsverklaring.
Deze gezondheidsverklaring moet voor de eerste vaccinatie worden ingeleverd. Aan de hand hiervan kan worden bepaald of de klant gevaccineerd kan worden. Zo nodig wordt overlegd met de arts.
Na afloop van de vaccinatiereeks en de bloedafname krijgt u een vaccinatiekaart met daarin de vaccinatiegegevens en de antistoffenbepaling.