Welke vaccinaties?

 • Hepatitis A: voor medewerkers die vanwege werk in aanraking komen met uitwerpselen of daarmee bevuilde voorwerpen.
 • Hepatitis B: werkgevers zijn verplicht om werknemers die in contact kunnen komen met bloed, de gelegenheid te bieden zich te laten inenten tegen hepatitis B. Deze vaccinatie komt het meest voor.
 • Difterie Tetanus Polio Kinkhoest: voor medewerkers in de zorg en personeel van crèches en kinderdagverblijven.
 • Difterie Tetanus Polio: voor medewerkers die onder onhygiënische omstandigheden werken.
 • Bof Mazelen Rode hond: voor medewerkers die met kinderen werken.

Om welke beroepen gaat het?

 • Artsen en tandartsen
 • verpleegkundigen
 • paramedici
 • laboranten
 • verloskundigen en kraamverzorgenden
 • doktersassistenten
 • mondhygiënisten
 • tandartsassistenten
 • schoonheidsspecialisten
 • medewerkers tattooshops
 • politie
 • brandweer
 • begrafenisondernemers
 • medewerkers van technisch werk aan patiëntgebonden apparatuur
 • werknemers in ziekenhuizen in de schoonmaakdienst
 • fysiotherapie bij patiënten met open wonden
 • studenten/leerlingen die een opleiding volgen voor beroepen in de gezondheidszorg
 • medewerkers met zorgtaken bij psychiatrische en psychogeriatrische patiënten of verstandelijk gehandicapten.