Zorginstellingen

Zorginstellingen kunnen de afdeling infectieziektebestrijding bellen of e-mailen:
  • met vragen over infectieziekten;
  • voor het melden van een uitbraak van een infectieziekte binnen de instelling;
  • voor advisering maatregelen tegen infectieziekten.

Meldingsplicht
Informatie over meldingsplicht (artikel 26 Wet publieke gezondheid) voor instellingen leest u via onderstaande link:
Meldingsplicht infectieziekten voor instellingen

Infectiepreventie binnen een zorginstelling
Een zorginstelling is zelf verantwoordelijk voor de infectiepreventie. Bij uitbraken kan de Dienst Gezondheid & Jeugd (voorheen GGD Zuid-Holland Zuid) de instelling adviseren over de bestrijding.

WIP-richtlijnen
De Stichting Werkgroep Infectiepreventie (WIP) heeft uitgebreide richtlijnen opgesteld voor verschillende soorten zorginstellingen.

Regie VA1