Vrijstelling inschrijvingsplicht

Ouders kunnen een beroep op vrijstelling van de inschrijvingsplicht doen.
Dit kan wanneer;
  • zij menen dat hun kind lichamelijk of psychisch niet in staat is tot het volgen van onderwijs;
  • zij bedenkingen hebben tegen de richting van het onderwijs dat op alle, binnen redelijke afstand van de woning gelegen, scholen wordt geboden;
  • hun kind onderwijs in het buitenland volgt. In dit geval volstaat in principe een verklaring van inschrijving.

Een beroep op vrijstelling is alleen rechtsgeldig als aan de wettelijke voorschriften is voldaan; de consulent LVS toetst dit.

Een vrijstelling geldt voor de duur van een schooljaar. Alleen een vrijstelling wegens lichamelijke of psychische redenen kan worden afgegeven voor de gehele duur van de leer-/kwalificatieplicht.

DV LVS006