Wet verplichte GGZ

Soms leidt een ernstige psychiatrische aandoening bij iemand ertoe dat hij een gevaar voor zichzelf of anderen is. In sommige gevallen is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. Om te zorgen dat deze personen de hulp krijgen die ze nodig hebben is er de Wet verplichte GGZ (WVGGZ). Deze wet vervangt sinds 1 januari 2020 de oude wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ).

Misschien weet u dat iemand in uw omgeving al psychische hulp krijgt, maar bent u van mening dat dit niet voldoende is en dat dit voor gevaar kan zorgen voor deze persoon zelf of zijn omgeving. Op deze pagina vindt u meer informatie en een formulier waarmee u dit kunt melden. De GGD Zuid-Holland Zuid voert diverse taken rondom de WVGGZ uit voor de gemeenten in dit gebied.

Waarvoor is de WVGGZ?
Onder de oude wet was een verplichte opname in een instelling de enige manier om deze mensen te helpen en het gevaar weg te nemen. De WVGGZ biedt zorgverleners meer instrumenten voor zorg op maat. Zo kan de verplichte behandeling ook thuis of poliklinisch plaatsvinden. Altijd wordt gekeken naar welke aanpak het beste past bij iemand; verplichte zorg zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. Bovendien hebben de betrokkene en zijn familie inspraak in de behandeling en ook in de zorg en ondersteuning daarna.

Verplichte GGZ is een uiterste redmiddel; in de gemeente werken partijen (welzijnsorganisaties, het maatschappelijk werk, de woningcorporatie, zorgorganisaties etc.) met elkaar samen om mensen met een psychische kwetsbaarheid passende zorg en ondersteuning te bieden. Zij kunnen bijvoorbeeld begeleiding krijgen bij het wonen, hulp bij de financiën of het aanpakken van een verslaving. Toch gaat het soms mis. Daarvoor bestaat de WVGGZ.

Waarom melden?
In de WVGGZ is geregeld dat burgers het kunnen melden wanneer ze zich zorgen maken dat iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen. Familie of buren merken vaak als eerste dat het niet goed gaat met iemand als gevolg van psychiatrische problemen. Het is belangrijk om dit te melden voordat er gevaar ontstaat voor de persoon zelf of zijn omgeving. De GGD onderzoekt dan namens de gemeente welke hulp er nodig is. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. Hieronder leest u hoe de procedure in zijn werk gaat en hoe u melding kunt doen.

Acuut gevaar
Het kan ook zijn dat er een situatie is waarbij betrokkene acuut gevaar veroorzaakt voor zichzelf of zijn omgeving en verplichte zorg nodig heeft. De hulp wordt dan onmiddellijk ingezet. De burgemeester toetst daarna of het zware middel van verplichte zorg terecht is ingezet; hij neemt een crisismaatregel.

Procedure melden
Maakt u zich ernstige zorgen over iemand in uw omgeving en bent u van mening dat iemand psychiatrische zorg nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ (WVGGZ).

 • U kunt dit formulier invullen
 • U kunt bellen naar het meldpunt: 088-233 28 00

Wat gebeurt er met uw melding?
De GGD neemt namens de gemeente de aanvraag in behandeling en start een verkennend onderzoek. Een psychiatrisch geschoolde medewerker maakt een afweging:

 • Kan betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel toebrengen?
 • Speelt een psychiatrische stoornis hierbij een rol?
 • Weigert betrokkene vrijwillige hulp?

Is dit alle drie het geval?
De GGD vraagt de officier van justitie om een zorgmachtiging aan te vragen bij de rechter. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet. Verplichte zorg wil niet zeggen dat betrokkene altijd wordt opgenomen; het kan ook zijn dat zorg thuis wordt ingezet.

Krijgt u als melder informatie over het verkennend onderzoek?
Bent u een naast familielid en nauw verbonden met betrokkene? Dan verneemt u van ons binnen 14 dagen de uitkomst van het verkennend onderzoek. Als u geen naast familielid bent van de betrokkene, dan kunnen wij u niet over de uitkomst informeren.

Meer informatie over de procedure vindt u hier.

Is er sprake van acuut gevaar?
Is er sprake van een acute situatie waarbij betrokkene acuut gevaar veroorzaakt voor zichzelf of zijn omgeving? Dan belt u 112. Verplichte psychiatrische zorg kan dan onmiddellijk worden ingezet.

Contactinfo

 • 078 - 770 85 00
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Karel Lotsyweg 40
  Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn